Now showing items 225-244 of 937

  • Komunikace v rodinné společnosti 

   Author: Maštalíř Matěj; Supervisor: Úlehlová Barbora; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "komunikace v rodinné společnosti". Práce je rozdělena na dvě části. První je část teoretická, kde jsou představeny základní pojmy a definice, jako je komunikační proces, komunikační ...
  • Komunikační model na střední škole elektrotechniky a strojírenství s podporou informačních systémů 

   Author: Hendrich Roman; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Komunikační strategie zaměstnavatele jako součást personálního marketingu ve firmě 

   Author: Schmied Pavel; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Gangurová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zaměřuje na využití personálního marketingu při tvorbě komunikační strategie za účelem získání vhodných kandidátů na pozici "Product application specialist". V první části jsou definovány teoretická ...
  • Koncepce společenské odpovědnosti firem 

   Author: Klimešová Veronika; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Koncepce získávání a výběru pracovníků ve společnosti MITAS, a.s. 

   Author: Fiedlerová Lucie; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-01)
   Tématem této práce je koncepce získávání a výběru pracovníků ve společnosti MITAS, a.s. Práce se zaobírá teoretickými východisky této problematiky, tedy plánováním lidských zdrojů, získáváním pracovníků a výběrem pracovníků, ...
  • Konflikty na pracovišti a jejich vliv na výkonnost zaměstnanců 

   Author: Vosáhlo Vasilij; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konflikty v pracovním prostředí 

   Author: Šetková Zuzana; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Konstrukce z nerezových ocelí 

   Author: Vrbová Kateřina; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Kooperace a její vliv na skupinovou soudržnost v organizaci 

   Author: Jahelka Ondrej; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce poskytuje teoretický pohled na problematiku kooperace v týmech a procesy probíhající uvnitř týmu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje definování ...
  • Kooperativní vyučování 

   Author: Čákorová Petra; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Koučing v rámci organizace 

   Author: Zelenka Daniel; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Koučování a mentorování jako způsob rozvoje lidí v průmyslovém podniku 

   Author: Mrkosová Petra; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Kučerová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Koučování v podnikové praxi 

   Author: Műller Adolf; Supervisor: Bílková Lenka; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Koučování v praxi 

   Author: Béreš Jakub; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Kriminalita mládeže a výchova 

   Author: Soprová Zdeňka; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Kultura podniku Chart Ferox a.s. s ohledem na bezpečnost práce 

   Author: Kilián Pavel; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Pros Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-28)
   Tato bakalářská práce zpracovává téma organizační kultury v podniku Chart Ferox a.s. s ohledem na bezpečnost práce. Nejprve teoreticky zpracovává problematiku podnikové kultury a také bezpečnosti práce. Poté se zabývá ...
  • Kulturní šok u expatriantů v mezinárodní organizaci 

   Author: Opltová Kristýna; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Tato bakalářská práce pojednává o kulturním šoku u expatriantů v České republice. Hlavním cílem této práce je zjištění, zda se u expatriantů dostaví kulturní šok, či nikoliv. V teoretické části je nastíněna problematika ...
  • Kurz asertivity v praxi 

   Author: Strejčková Karolína; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Kvalitativní prognózování - moudrost davů v praxi 

   Author: Prošek Daniel; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení reálné aplikovatelnosti metod kvalitativního prognózování odvozených z konceptu moudrosti davu. Teoretická část se zabývá prognostickou praxí, výběrem soudců s důrazem na moudrost ...
  • Kyberšikana na současné střední škole 

   Author: Kur Ladislav; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-20)
   V bakalářské práci "Kyberšikana na současné střední škole" se zabývám touto formou šikanování v prostředí sledované školy. Teoreticko-empiricky zaměřená práce vychází z analýzy dostupné literatury a následně prezentuje ...