Now showing items 175-194 of 981

  • Hodnocení výkonu pracovníků call centra 

   Author: Míček Václav; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Havelková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovního výkonu ve společnosti XY. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky z oblasti hodnocení pracovního výkonu. Cílem bakalářské práce ...
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Author: Černá Aneta; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Walter Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Author: Valentová Kateřina; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-17)
   Tématem bakalářské práce je hodnocení zaměstnanců. Cílem bakalářské práce je prozkoumat pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů současný stav procesu hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Na základě výsledků z ...
  • Hodnocení zaměstnanců se zaměřením na mystery shopping 

   Author: Suchánková Monika; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Velichová Dina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení zaměstnanců v organizaci 

   Author: Beneš Filip; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Šuta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení životního stylu u žáků na středních školách 

   Author: Krejčová Barbora; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-27)
   Tato bakalářská práce srovnává životní styl studentů na třech středních školách na Strakonicku (Gymnázium Strakonice, SPŠ Strakonice a SPŠ Volyně) prostřednictvím anonymních dotazníků, které byly rozdány mezi první a čtvrté ...
  • Hodnotící metody ve vybrané restauraci rychlého občerstvení 

   Author: Kotíková Vendula; Supervisor: Coops Kateřina; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-02-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodami hodnocení, které se využívají ve společnosti rychlého občerstvení. Je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá hodnocením pracovníků, systémy a ...
  • Hospitační činnost ve školách 

   Author: Vaňková Aneta; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Vojtíšková Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Humanitní předměty na vybraných středních školách Severočeského kraje 

   Author: Nosková Michaela; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Image školy 

   Author: Kučerová Irena; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Image školy 

   Author: Hynčica Libor; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Drašnerová Drahomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Implementace dopravní výchovy do výuky na středních školách 

   Author: Rychtáriková Ivana; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Implementace e-learningu při vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Tomáš Uhlík; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím e-learningu jako nástroje dalšího vzdělávání. Hlavním cílem je vytvořit elektronický obsah kurzu, který bude sloužit jako studijní opora nových i stávajících zaměstnanců. Práce ...
  • Implementace ICT prostředků v edukačním procesu oboru informační technologie na VOŠ a SŠ Varnsdorf 

   Author: Hodničák Jan; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mágr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Informovanost studentů středních škol o reálném využití alternativních zdrojů energie v ČR 

   Author: Kolář Pavel; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inkluzivní vzdělávání na středních školách 

   Author: Edita Pattová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Abstrakt Bakalářská práce pojednává o inkluzivním vzdělávání studentů středních škol a cestě k naplnění těchto ideálů. Cílem práce je popsat inkluzivní vzdělávání z několika perspektiv a analyzovat problematiku inkluzivního ...
  • Inovace školního vzdělávacího programu oboru vzdělání informační technologie 

   Author: Hodničák Václav; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Cílem bakalářské práce je provést analýzu realizované změny pojetí předmětu praxe v oboru vzdělávání Informační technologie. Zhodnotit, zda byla změna pojetí ŠVP v souladu s RVP, současným ŠVP, kvalifikačními požadavky na ...
  • Inovace školního vzdělávacího programu střední odborné školy v oblasti koncepčního a organizačního zabezpečení odborné přípravy 

   Author: Kamerer Marek; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Vzdělávání ve střední odborné škole. Zhodnocení stavu. Kontrola programu vybraných oborů. Výsledky žáků a jejich kompetence. Zhodnocení. Kroky inovace vzdělávání.
  • Inovace školního vzdělávacího programu střední odborné školy v oblasti koncepčního a organizačního zabezpečení odborné přípravy 

   Author: Kamerer Marek; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Vzdělávání ve střední odborné škole. Zhodnocení stavu. Kontrola programu vybraných oborů. Výsledky žáků a jejich kompetence. Zhodnocení. Kroky inovace vzdělávání.
  • Inovace výukového materiálu pro učební obor zedník 

   Author: Klapuch Radek; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-16)
   Tématem mé bakalářské práce je inovace výukových materiálů učebního oboru zedník. Práce je zaměřena na tvorbu nových výukových pomůcek, které ovlivňují dynamiku výuky, originalitu, názornost a zlepšují interakci mezi ...