Now showing items 160-179 of 970

  • Hodnocení efektivnosti investice ve firmě 

   Author: Saruultugs Enkh-Uyan; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce na téma "Hodnocení efektivnosti investice ve firmě", je provést zhodnocení efektivnosti nakoupeného strojního zařízení firmou MCS Coca Cola LLC, na základě dat poskytnutých podniku. Teoretické ...
  • Hodnocení investice do solární elektrárny 

   Author: Hoch Tomáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tématem mé bakalářské práce je "Hodnocení investice do solární elektrárny." V bakalářské práci se zabývám hodnocením investičního projektu v konkrétním podniku, který se specializue na poskytování služeb na realitním ...
  • Hodnocení investičního projektu Jagellonská 11 

   Author: Fišer Daniel; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce je hodnocení investičního projektu Jagellonská 11. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, poznatky z oblasti plánování a rozhodování o investičních projektech a popsány metody hodnocení ...
  • Hodnocení obchodní situace vybrané akciové společnosti 

   Author: Kopecký Václav; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace akciové společnosti Plasty a.s. za období 2008 - 2013. Cílem práce byly praktické návrhy a doporučení, směřující k posílení konkurenční pozice vybrané společnosti ...
  • Hodnocení obtížnosti odborné technické učebnice 

   Author: Balcarová Lucie; Supervisor: Vaněk David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
  • Hodnocení pracovního výkonu a řízení pracovního výkonu 

   Author: Čížková Jana; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení pracovního výkonu ve společnosti Soustruh, a. s. 

   Author: Steinzová Kateřina; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců ve společnosti Soustruh, a. s., tz. výhodami a nevýhodami hodnocení v podniku, a řeší případné nedostatky při praktické ...
  • Hodnocení pracovníků a jeho spojitost s odměňováním pracovníků 

   Author: Ježková Josefína; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení pracovníků v eventové agentuře pomocí metody mystery shopping 

   Author: Marešová Tereza; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá hodnocením zaměstnanců pomocí metody mystery shopping. V teoretické části zahrnuje obecné poznatky o hodnocení pracovníků a konkrétních metodách hodnocení. Dále je zde představen mystery shopping. Praktická ...
  • Hodnocení systému zaměstnancekých benefitů ve vybrané společnosti 

   Author: Svobodová Nina; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Vaňová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Hodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti 

   Author: Němec Tomáš; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení systému zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti 

   Author: Stočesová Klára; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá volitelnou částí odměňování zaměstnanců, konkrétně problematikou zaměstnaneckých výhod. První část bakalářské práce je zaměřena na deskripci zaměstnaneckých benefitů, které jsou uvedeny v kontextu ...
  • Hodnocení výkonu pracovníků call centra 

   Author: Míček Václav; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Havelková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovního výkonu ve společnosti XY. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky z oblasti hodnocení pracovního výkonu. Cílem bakalářské práce ...
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Author: Černá Aneta; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Walter Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Author: Valentová Kateřina; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-17)
   Tématem bakalářské práce je hodnocení zaměstnanců. Cílem bakalářské práce je prozkoumat pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů současný stav procesu hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Na základě výsledků z ...
  • Hodnocení zaměstnanců se zaměřením na mystery shopping 

   Author: Suchánková Monika; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Velichová Dina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení zaměstnanců v organizaci 

   Author: Beneš Filip; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Šuta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení životního stylu u žáků na středních školách 

   Author: Krejčová Barbora; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-27)
   Tato bakalářská práce srovnává životní styl studentů na třech středních školách na Strakonicku (Gymnázium Strakonice, SPŠ Strakonice a SPŠ Volyně) prostřednictvím anonymních dotazníků, které byly rozdány mezi první a čtvrté ...
  • Hodnotící metody ve vybrané restauraci rychlého občerstvení 

   Author: Kotíková Vendula; Supervisor: Coops Kateřina; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-02-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodami hodnocení, které se využívají ve společnosti rychlého občerstvení. Je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá hodnocením pracovníků, systémy a ...
  • Hospitační činnost ve školách 

   Author: Vaňková Aneta; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Vojtíšková Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)