Now showing items 1074-1093 of 1110

  • Zařazení praktické činnosti do výuky na vysokých školách se zaměřením na stavitelství a architekturu 

   Author: Alžběta Vachelová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce se zabývá zařazením praktické složky výuky do studijních programů oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze - konkrétně tzv. Design & Build programy, které umožňují studentům ...
  • Zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření 

   Author: Ivana Dvořáková; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnosti zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření. Autorce je profesně nejblíže obor stavebnictví, protože se zabývá implementací ...
  • Zavádění aplikace Microsoft Teams do výuky (případová studie žáků) 

   Author: Lucie Šindlerová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Voda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce Zavádění aplikace Microsoft Teams do výuky (případová studie žáků) se dívá na dané téma očima žáků, kteří jsou ovlivňováni zaváděním nového komunikačního nástroje s principy sociální sítě Microsoft Teams ...
  • Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) 

   Author: Jaroslav Šindler; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Voda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) se zabývá tematikou integrace moderních informačních a komunikačních technologií do výuky. Teoretická část práce se zaměřuje na technologické ...
  • Zavedení adaptačního programu ve firmě XY 

   Author: Svejkovská Barbora; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Pospíchalová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Hlavním cílem této práce je formování adaptačního programu pro společnost XY. Dílčím cílem práce je zavedení příručky pro nové zaměstnance a dne pro nové pracovníky. Pomocí rozhovorů s HR manažerkou a provozní školitelkou ...
  • Zavedení interaktivních tabulí do škol 

   Author: Dušková Helena; Supervisor: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Zavedení metodiky Kaizen v SBD POKROK 

   Author: Králová Monika; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Zavedení metodiky Lean Six Sigma 

   Author: Floss Jakub; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předložená bakalářská práce je věnována tématu zavedení metodiky Lean Six Sigma a jejím předmětem je analýza současné situace společnosti, která chtěla zůstat v anonymitě a z tohoto důvodu si ji pojmenujme AXHouse s.r.o.. ...
  • Záškoláctví na středních školách 

   Author: Doležal Martin; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce na téma Záškoláctví na středních školách je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Konkrétně je zaměřena na žáky Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy elektrotechnické v Plzeňském ...
  • Závislost na internetu 

   Author: Jiří Mann; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá všeobecně problematikou netolismu a ke shrnutí této problematiky jsou použity odborné zdroje. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je shrnuta problematika závislosti na internetu, ...
  • Závislost na internetu a sociálních sítích 

   Author: Cejnar Lukáš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je analýza užívání internetu a sociálních sítí u studentů střední odborné školy stavební a zahradnické. V teoretické části je uveden přehled odborných názorů na problém závislosti na internetu. Obsahem ...
  • Závislost na internetu u středoškoláků 

   Author: Olejníková Martina; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku internetu a internetové závislosti, která je v současné době velmi aktuálním tématem. Teoretická část je zaměřena na problém internetu jako média s možným dopadem na vznik ...
  • Závislost středoškoláků na internetu a sociálních sítích 

   Author: Nováková Helena; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou žákovských volnočasových aktivit spojených s počítači a internetem u sledovaných subjektů severočeských středních škol, včetně názorů účastníků šetření na možná rizika spojená s těmito ...
  • Závislost studentů ČVUT na internetu a sociálních sítích 

   Author: Nenadálová Šárka; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Bakalářská práce zjišťuje rozsah a zaměření činností spojených s používáním internetu a sociálních sítí, včetně subjektivních pocitů závislosti u vybraného vzorku studentů ČVUT. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Zdravý životní styl studentů středních škol 

   Author: Beran Zdeněk; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Práce se zabývá zdravým životním stylem studentů středních škol. Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat zdravý životní styl studentů plzeňských středních škol. Především pak zjistit, do jaké míry život studentů odpovídá ...
  • Zdravý životní styl studentů středních škol 

   Author: Markéta Pavlová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zdravého životního stylu studentů středních škol. Cílem práce je zjistit postoje studentů ke zdravému životnímu stylu, identifikovat případné nedostatky a navrhnout doporučení ...
  • Získávání a výběr personálu 

   Author: Kuchař Jan; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vaněčková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá tématem získávání a výběru zaměstnanců. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zkoumá problematiku daných procesů za pomocí odborné literatury. V ...
  • Získávání a výběr pracovníků 

   Author: Jalovcová Petra; Supervisor: Bartošová Hana; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá tématem získávání a výběru pracovníků. Cílem práce je zpracovat zadanou problematiku, porovnat získané informace z podniků a vypracovat návrh na zlepšení efektivnosti získávání a výběru pracovníků. ...
  • Získávání a výběr pracovníků v podniku 

   Author: Křížová Tereza; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Paradovská Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Podhajská Zuzana; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)