Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace personálního systému v podniku 

   Author: Vachtlová Kristýna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá inovací personálního systému v podniku. Cí-lem práce je prozkoumat stávající systém personální práce ve vybraném podniku a následně navrhnout inovaci tohoto systému. V teoretické části jsou ...