Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh optimalizace personální práce 

   Author: Jana Dosedělová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Cílem diplomové práce je prozkoumat personální procesy ve vybrané organizaci a na- vrhnout změny personálních činností, jež povedou ke zlepšení personální práce a zvý- šení spokojenosti zaměstnanců s personálními službami. ...