Now showing items 1-20 of 32

  • Cestovní ruch jako faktor rozvoje Českobudějovicka 

   Author: Toncarová Marie; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Hudeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Cílem této diplomové práce je zanalyzovat správní obvod České Budějovice s důrazem na cestovní ruch. Práce je rozdělena na dvě části - na teoretickou a praktickou. V teoretické části je počátek věnován obecným faktorům ...
  • Hodnocení ekonomické efektivnosti revitalizace vybraného brownfield 

   Author: Barbora Vokrouhlíková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Cílem diplomové práce bylo analyzovat návrh revitalizace brownfieldu Delty Tachov perspektivou ekonomické efektivnosti a následně učinit doporučení pro potenciálního investora. Teoretická část práce shrnuje poznatky o ...
  • Implementace personálního informačního systému 

   Author: Michaela Matějková; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se výběru personálního informačního systému a jeho zavedení v podobě projektu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z projektového řízení, rozhodovací analýzy ...
  • Možnosti využití bývalého průmyslového areálu pro rozvoj podnikání 

   Author: David Čermák; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem diplomové práce je navržení a vyhodnocení několika variant budoucího využití prostorů v bývalém průmyslovém areálu. Součástí teoretické části je úvod do problematiky brownfieldů a jejich možná kategorizace. ...
  • Projektový plán loT projektu v telekomunikacích 

   Author: Nicole Wiedermannová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Sichrovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce se věnuje tématu projektového řízení se zaměřením na projektové plánování. Teoretická část popisuje základní pojmy projektového řízení včetně projektových přístupů, dále je přiblížena metodika PRINCE2, ...
  • Projektový plán výstavby vybraného objektu 

   Author: Aneta Požárová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce se zaměřuje na projektové řízení. Cílem je vytvořit projektový plán, jehož předmětem je výstavba bytového domu skomerčními prostory v Praze. Závěrečná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první ...
  • Řízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Business 

   Author: Tereza Zikmundová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Samek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce pojednává o řízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Business. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout zefektivnění postupu vybrané divize společnosti ve vztahu k projektovým ...
  • Řízení projektu zdrojových stanic technických plynů 

   Author: Lucia Malíková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Ostrožlík Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou projektového riadenia. Predmetom práce je analýza projektu zdrojových staníc technických plynov acetylénu, hélia, kyslíka, dusíka, N2+H2 a potrubných rozvodov, ktorého zhotoviteľom ...
  • Socio-ekonomické dopady projektu dálnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová na okolitý region 

   Author: Tomáš Kajúch; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Hlavnou náplňou tejto diplomovej práce s názvom ,, Socio-ekonomické dopady projektu Dálnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová na okolitý region“ je analyzovanie možných socio-ekonomických dopadov spustenia diaľničného úseku ...
  • Studie proveditelnosti - Ekocentrum 

   Author: Lenka Janků; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je tvorba studie proveditelnosti a jejího vyhodnocení ve všech směrech a náležitostech dle doporučení ministerstva po místní rozvoj. Řeším problém rozhodnutí pro správnou investici pro zhodnocení ...
  • Studie proveditelnosti - založení cupcake pekárny v Praze 

   Author: Monika Boháčová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti pro plánovaný projekt založení pekárny na cupcakes za účelem zjištění, zda je tento projekt konkurenceschopný a zda je vhodný k realizaci. Studie proveditelnosti ...
  • Studie proveditelnosti - založení kavárny 

   Author: Lucie Beranová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti a následné vyhodnocení realizovatelnosti vybraného podnikatelského záměru. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozvržena do ...
  • Studie proveditelnosti - založení kavárny s prodejem cupcaků 

   Author: Lucie Nguyenová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti za účelem zjištění, zda je projekt založení kavárny se specializací na vietnamské produkty a prodej cupcaků realizovatelný. V teoretické části se práce zabývá ...
  • Studie proveditelnosti - založení kavárny v Praze 

   Author: Deniz Şahin; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti a vyhodnocení realizovatelnosti vybraného podniku. Přínosem práce je zhodnocení a příprava projektu k realizaci. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a ...
  • Studie proveditelnosti konkrétního projektu 

   Author: Jan Dudycha; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti na vytvoření 360ball centra v Praze. 360ball je raketový sport, původem z Jihoafrické republiky, který hrají dva až čtyři hráči na kruhovém kurtu. Cílem diplomové práce ...
  • Studie proveditelnosti konkrétního projektu 

   Author: Lucie Jelínková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním studie proveditelnosti investičního záměru podnikatele. Cílem je seznámit se s podstatou projektového řízení, životního cyklu projektu a dokumentů, které je doporučováno před realizací ...
  • Studie proveditelnosti o zavedení svatebních služeb v hotelu Pomezí 

   Author: Klára Friedrichová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti týkající se rozšíření služeb hotelu Pomezí. Konkrétně se jedná o zavedení komplexních svatebních služeb, které by rád hotel Pomezí v budoucnu poskytoval. ...
  • Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál 

   Author: Hofman David; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Volková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Předmětem této diplomové práce na téma ?Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál? je vypracování Zjednodušené studie proveditelnosti tohoto projektového záměru. V teoretické části se zabývám malými ...
  • Studie proveditelnosti pro založení čajovny 

   Author: Barbora Valdmanová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti pro založení čajovny v Praze. Jejím cílem je vyhodnotit, zda je daný projekt proveditelný. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rešerší ...
  • Studie proveditelnosti projektu Chytré spolubydlení 

   Author: Tomáš Roztočil; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tématem mé diplomové práce je provedení studie proveditelnosti pro projekt Chyt-ré spolubydlení. Jedná se o aplikaci, která má nejen uživateli najít vhodné spolubyd-lení, ale také samotné spolubydlící. Obsahem práce je ...