Now showing items 1-20 of 41

  • Agilní transformace organizace 

   Author: Hynek Salák; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení agilní transformace dvou organizací, Softwarové firmy a Mobilního operátora. Součástí jsou také návrhy doporučení na další zlepšení transformace. Teoretická část se soustředí na ...
  • Analýza využití agilních metodik řízení projektů v rámci vývoje mobilních aplikací 

   Author: Tereza Krejčíková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu využití agilních metodik ve zkoumané společnosti, konkrétně na dvou projektech, které se zabývají vývojem mobilních aplikací. Cílem práce je na základě provedeného dotazníkového ...
  • Cestovní ruch jako faktor rozvoje Českobudějovicka 

   Author: Toncarová Marie; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Hudeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Cílem této diplomové práce je zanalyzovat správní obvod České Budějovice s důrazem na cestovní ruch. Práce je rozdělena na dvě části - na teoretickou a praktickou. V teoretické části je počátek věnován obecným faktorům ...
  • Hodnocení ekonomické efektivnosti revitalizace vybraného brownfield 

   Author: Barbora Vokrouhlíková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Cílem diplomové práce bylo analyzovat návrh revitalizace brownfieldu Delty Tachov perspektivou ekonomické efektivnosti a následně učinit doporučení pro potenciálního investora. Teoretická část práce shrnuje poznatky o ...
  • Implementace personálního informačního systému 

   Author: Michaela Matějková; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se výběru personálního informačního systému a jeho zavedení v podobě projektu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z projektového řízení, rozhodovací analýzy ...
  • Možnosti využití bývalého průmyslového areálu pro rozvoj podnikání 

   Author: David Čermák; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem diplomové práce je navržení a vyhodnocení několika variant budoucího využití prostorů v bývalém průmyslovém areálu. Součástí teoretické části je úvod do problematiky brownfieldů a jejich možná kategorizace. ...
  • Projektový plán loT projektu v telekomunikacích 

   Author: Nicole Wiedermannová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Sichrovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce se věnuje tématu projektového řízení se zaměřením na projektové plánování. Teoretická část popisuje základní pojmy projektového řízení včetně projektových přístupů, dále je přiblížena metodika PRINCE2, ...
  • Projektový plán na výstavbu rodinného domu 

   Author: Lucie Černá; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Diplomová práce se věnuje projektovému řízení a zpracování projektového plánu na výstavbu rodinného domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce je založena na odborné literatuře ...
  • Projektový plán výstavby vybraného objektu 

   Author: Aneta Požárová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce se zaměřuje na projektové řízení. Cílem je vytvořit projektový plán, jehož předmětem je výstavba bytového domu skomerčními prostory v Praze. Závěrečná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první ...
  • Řízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Business 

   Author: Tereza Zikmundová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Samek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce pojednává o řízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Business. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout zefektivnění postupu vybrané divize společnosti ve vztahu k projektovým ...
  • Řízení projektu zdrojových stanic technických plynů 

   Author: Lucia Malíková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Ostrožlík Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou projektového riadenia. Predmetom práce je analýza projektu zdrojových staníc technických plynov acetylénu, hélia, kyslíka, dusíka, N2+H2 a potrubných rozvodov, ktorého zhotoviteľom ...
  • Socio-ekonomické dopady projektu dálnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová na okolitý region 

   Author: Tomáš Kajúch; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Hlavnou náplňou tejto diplomovej práce s názvom ,, Socio-ekonomické dopady projektu Dálnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová na okolitý region“ je analyzovanie možných socio-ekonomických dopadov spustenia diaľničného úseku ...
  • Spin-off jako forma transferu technologií 

   Author: Martina Müllerová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Cílem práce je zmapování a zhodnocení aktuální situace týkající se univerzitních spin-offů v České republice. Při tvorbě práce byly využity metody rešerše, deskripce, analýzy, syntézy, komparace a e-mailového dotazníkového ...
  • Studie proveditelnosti - Ekocentrum 

   Author: Lenka Janků; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je tvorba studie proveditelnosti a jejího vyhodnocení ve všech směrech a náležitostech dle doporučení ministerstva po místní rozvoj. Řeším problém rozhodnutí pro správnou investici pro zhodnocení ...
  • Studie proveditelnosti - placený obsah na videoplatformě MALL.TV 

   Author: Anna Vacková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti pro připravovaný projekt zavedení placeného obsahu na videoplatformě MALL.TV. Cílem studie je zjistit, zda je tento projekt technicky proveditelný, konkurenceschopný ...
  • Studie proveditelnosti - založení cupcake pekárny v Praze 

   Author: Monika Boháčová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti pro plánovaný projekt založení pekárny na cupcakes za účelem zjištění, zda je tento projekt konkurenceschopný a zda je vhodný k realizaci. Studie proveditelnosti ...
  • Studie proveditelnosti - založení kavárny 

   Author: Lucie Beranová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti a následné vyhodnocení realizovatelnosti vybraného podnikatelského záměru. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozvržena do ...
  • Studie proveditelnosti - založení kavárny s prodejem cupcaků 

   Author: Lucie Nguyenová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti za účelem zjištění, zda je projekt založení kavárny se specializací na vietnamské produkty a prodej cupcaků realizovatelný. V teoretické části se práce zabývá ...
  • Studie proveditelnosti - založení kavárny v Praze 

   Author: Deniz Şahin; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti a vyhodnocení realizovatelnosti vybraného podniku. Přínosem práce je zhodnocení a příprava projektu k realizaci. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a ...
  • Studie proveditelnosti 1. Konference české dermatologické společnosti 

   Author: Vendula Bačová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Cílem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti pro vybraný projekt. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska. V úvodu je stručně popsáno projektové řízení, následuje definování a popis ...