Now showing items 1-1 of 1

  • Projektový plán Red Bull Paper Wings II. ročník 

   Author: Denis Buliak; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   V bakalárskej práci sa zaoberám fázou plánovania z okruhu projektového managementu. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu pojmov ako napríklad zakladacia listina, zainteresované strany, ľudské zdroje, techniky plánovania, ...