Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza firemní kultury a návrh změny 

   Author: Martina Satková; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu firemní kultury společnosti PEMM Brno, spol. s r.o. s cílem podat návrh na možné změny. V teoretické části je definována firemní kultura, jsou popsány jednotlivé prvky firemní ...
  • Interní komunikace ve společnosti XY 

   Author: Lada Srnová; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá interní komunikací v konkrétní zvolené společnosti. Cílem je její analýza, popis a zhodnocení, návrh možných zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí; v první, teoretické, je vymezena ...
  • Zavedení systému managementu sociální zodpovědnosti ve firmě Gentherm Ukraine 

   Author: Maksym Romaniuk; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sociální odpovědnosti ve vybrané společnosti. Na základě analýzy dotazníkového šetření byl navrhnut způsob implementace CSR do vybraného podniku a systém jeho kontroly. Práce ...