Now showing items 132-151 of 206

  • Proces získávání a výběru zaměstnanců v mezinárodní strojírenské společnosti 

   Author: Kopecký Michal; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Trhoň Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce zkoumá proces získávání a výběru zaměstnanců na základě teoretických poznatků z odborné literatury, praktických poznatků z rozhovoru s personálním ředitelem mezinárodní strojírenské společnosti a dvou dotazníkových ...
  • Projektový management v praxi organizování kurzů 

   Author: Přemysl Mocek; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce zkoumá projektový management a jakým způsobem lze projektový management a s ním spjaté přístupy a nástroje aplikovat do praxe organizování seznamovacích kurzů. Vybírá co možná nejvhodnější metody, ...
  • Projektový plán Red Bull Paper Wings II. ročník 

   Author: Denis Buliak; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   V bakalárskej práci sa zaoberám fázou plánovania z okruhu projektového managementu. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu pojmov ako napríklad zakladacia listina, zainteresované strany, ľudské zdroje, techniky plánovania, ...
  • Projekty na podporu zaměstnanosti sociálně znevýhodněných 

   Author: Katrin Stryhalová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností, jejím vlivem na společnost i jedince, a skupinami, které jsou nezaměstnaností ohroženy ve zvýšené míře. Pozornost je věnována především osobám se sociálním znevýhodněním, jejich ...
  • Přijímání a adaptace zaměstnanců 

   Author: Košáková Anna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Pišťáková Lubomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat proces přijímání a adaptace zaměstnanců ve firmě XY. Následně identifikovat, zda průběh těchto procesů koresponduje s očekáváním a potřebami zaměstnanců. Teoretická část čerpá z odborné ...
  • Příprava projektu stěhování firmy do nových prostor 

   Author: Richard Dirbák; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Předmětem práce je na základě vybraných metod projektového řízení zpracovat průběh konkrétního projektu, kterým je stěhování společnosti do nových kanceláří. Projekt se uskutečnil na jaře roku 2019 a v praktické části je ...
  • Přístup k zaměstnancům ve svobodné firmě 

   Author: Novotná Kateřina; Supervisor: Holá Hana; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem této bakalářské práce je posoudit současný přístup k zaměstnancům ve svobodné firmě, a to zejména v oblastech komunikace, motivace, kontroly zaměstnanců a odměňování. Součástí toho je i získání zpětné vazby od ...
  • Psychický a fyzický teror v rodině - domácí násilí 

   Author: Zdeňka Bačková; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma domácího násilí. Ve své teoretické části se zabývá pojmy „psychický a fyzický teror“ a hledá vznik, nebo příčiny. Popisuje oběti a aktéry domácího teroru. Dále rozebírá následky jako ...
  • Role sponzoringu firem a vliv na image značky 

   Author: Brejchová Tereza; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Mareček Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá definicí sponzoringu a zaměřuje se na přínos sponzoringu pro firmy a jejich značky. Práce má za cíl analýzu vlivu a účinnosti sponzoringu na image zkoumaných značek. Přínos bakalářské práce spočívá ...
  • Rozdílné přístupy personalistiky v soukromém a veřejném sektoru 

   Author: Neugebauerová Denisa; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá rozdílnými přístupy personalistiky ve dvou vybraných organizacích, z nichž jedna zastupuje soukromý sektor a druhá veřejný sektor. Tyto dva sektory jsou velmi specifické a každý z nich má své ...
  • Rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu 

   Author: Janků Lenka; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Lichtenberk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu s cílem zhodnocení nynějších postupů vedení a návrhu nových. Teoretická část se skládá z historie MLM, jeho principů, prodejů a konkretizaci na ...
  • Řízení firmy prostřednictvím KPI 

   Author: Bohdan Sushko; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Tato bakalářská práce zkoumá téma řízení firmy pomocí KPI. V teoretické části je pozornost věnována základním informacím o klíčových ukazatelích výkonnosti, a to: hlavním charakteristikám indikátorů, úloze těchto indikátorů ...
  • Řízení lidských zdrojů ve dvou vybraných podnicích 

   Author: Lucie Suchánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve dvou vybra-ných podnicích s cílem porovnat uplatňované postupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení pro následné zlepšení. Teore-tická část definuje význam ...
  • Řízení lidských zdrojů ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. 

   Author: Dörflová Anna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Křivská Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. na základě teoretických poznatků dostupných z odborné literatury, praktických poznatků získaných prostřednictvím rozhovorů ...
  • Řízení vztahů se zákazníky vybraného podniku 

   Author: Barbora Hartmanová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tématem této práce je řízení vztahů se zákazníky. Cílem je zhodnocení tohoto aspektu ve vybrané firmě, společnosti 4Fresh s.r.o., a případný návrh na jeho vylepšení či zdokonalení. Práce se skládá ze dvou částí, přičemž ...
  • Sestavení portfolia online marketingových nástrojů pro softwarový Startup Manta Tools, s.r.o. 

   Author: Plšková Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Rákosníková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem Bakalářské práce je analyzovat možnosti použití online marketingových nástrojů pro softwarový Startup pohybující se v B2B prostředí, a následně vytvořit efektivní portfolio marketingových nástrojů pro takovou firmu. ...
  • Srovnání využití nástrojů personálního marketingu ve vybraných společnostech 

   Author: Gabriela Srbková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce srovnává využití on-line nástrojů personálního marketingu ve vybraných společnostech automobilového a strojírenského průmyslu s cílem analyzovat využívání těchto nástrojů ve vztahu k potenciálním uchazečům ...
  • Starostlivosť o zamestnancov v organizácii 

   Author: Monika Maďarová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalárska práca analyzuje starostlivosť o zamestnancov vo firme INVENTI. Cieľom je zhodnotiť a identifikovať možné problémy a následne navrhnúť vhodné riešenia. Teoretická časť obsahuje informácie z odbornej literatúry z ...
  • Start up společnosti a její obchodní činnosti s africkými zeměmi 

   Author: Mubenzem Dieudonné; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Pošta Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářské práce se věnuje založení společnosti Czech Africa Export, která se zabývá exportní činností z České republiky do afrického kontinentu, přesněji do Demokratické republiky Kongo. Cílem bakalářské práce bude vycházet ...
  • Systém zaměstnaneckých výhod v podniku EMT, s r.o. 

   Author: Kopecká Tereza; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Prvním cílem bakalářské práce je analyzovat benefitní systém ve společnosti EMT, s.r.o. a spokojenost se současným systémem mezi zaměstnanci této společnosti. Dalším cílem je určit náklady na přijetí nového zaměstnance a ...