Now showing items 1-20 of 230

  • Adaptace pracovníků v organizaci 

   Author: Michal Munzar; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Bakalářská práce se věnuje procesu adaptace pracovníků v organizacích. Cílem práce je prozkoumat systém adaptace pracovníků ve vybrané organizaci, posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout ...
  • Adaptace zaměstnanců 

   Author: Ulrychová Iva; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Téma, kterým se tato práce zabývá je adaptace zaměstnanců. Cílem mé práce bude doporučení ke zlepšení nastaveného procesu adaptace v daném podniku. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor tématu a vysvětlení daných ...
  • Analýza a návrh zlepšení procesů managementu inovací v době Koronavirové krize 

   Author: Karina Timkanova; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Pandemická krize COVID-19 ukázala, že mnoho společností nebylo připraveno na narušení byznysu tak velkého rozsahu. Podniky nedokázaly přejít na dálkovou práci a nové technologie a opustily trh. Cílem této bakalářské práce ...
  • Analýza a optimalizace výkonnostních PPC reklam v dané společnosti 

   Author: Kateřina Tomášová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Bilinská Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce pojednává o Pay per Click reklamách v rámci realitního trhu. Teoretická část poskytuje poznatky z online marketingového a komunikačního mixu, PPC reklam a jejich možnostech inzerování. Praktická část se ...
  • Analýza a vyhodnocení kvality služeb 

   Author: Şahin Deniz; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce na téma analýza a vyhodnocení kvality služeb je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Metodou Mystery shoppingu je zde analyzována kvalita služeb mobilních operátorů, a to na základě předem ...
  • Analýza firemní kultury a návrh na její změnu 

   Author: Krejčí Monika; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Čížková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce obsahuje dvě části, přičemž náplní první teoretické části práce je popis firemní kultury, jejích znaků a typologií. V praktické části práce je strukturovaně popsána firemní kultura v reálné firmě ...
  • Analýza firemní kultury a návrh změny 

   Author: Martina Satková; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu firemní kultury společnosti PEMM Brno, spol. s r.o. s cílem podat návrh na možné změny. V teoretické části je definována firemní kultura, jsou popsány jednotlivé prvky firemní ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Author: Kateřina Rambousková; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Hájková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je popsat problém fluktuace zaměstnanců, analyzovat nejčastější důvody fluktuace a navrhnout vhodná doporučení. Teoretická část této práce popisuje, jaké jsou druhy fluktuace, jakým způsobem lze ...
  • Analýza fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Herainová Zuzana; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Hujberová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu příčin nežádoucí fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje hlavní poznatky týkající se fluktuace, jejího dělení, důsledků a toho, jak ji měřit. Dále ...
  • Analýza hodnocení zaměstnanců 

   Author: Kalhousová Lucie; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Čermák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením zaměstnanců. Teoretická část zabývající se hodno-cením zaměstnanců, metodami hodnocení, hodnotiteli a hodnocenými zaměstnanci vychází z odborné literatury. Praktická část se skládá ...
  • Analýza marketingové propagace konkrétní společnosti 

   Author: Strnadová Kristýna; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá společností Yves Rocher, která vyrábí kosmetické produkty s ohledem na životní prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové propagace společnosti a návrh ...
  • Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B 

   Author: Lukáš Löffelmann; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tématem této bakalářské práce je Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B. V první části této práce jsou objasněná teoretická témata se zaměřením na definici marketingu a vysvětlení ...
  • Analýza nedostatku zaměstnanců ve vybraných potravinářských společnostech 

   Author: Makrlík Dušan; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce zkoumá příčiny, důsledky a řešení nedostatku zaměstnanců ve vybrané po-travinářské společnosti s cílem navrhnout opatření k přilákání a udržení potřeb-ných zaměstnanců. Teoretická část vychází z odborné literatury a ...
  • Analýza personálního marketingu vybraného podniku v internetovém prostředí 

   Author: Filip Šulc; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kubištová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Abstrakt této bakalářské práce se zabývá spojením dvou odvětví, přesněji se jedná o spojení marketingové a personální činnosti. Jedná se tedy o personální marketing a jeho využití v získávání a výběru pracovníků na příkladu ...
  • Analýza péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity 

   Author: Matěj Belička; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Sigačevová Janka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Téma mé bakalářské práce spadá do oblasti řízení lidských zdrojů, a právě lidské zdroje jsou základním faktorem úspěšnosti firem. Získat a udržet kvalitní pracovní potenciál je pro organizaci klíčové. Proto organizace musí ...
  • Analýza postavení malého podniku v zemědělském odvětví 

   Author: Marie Linhartová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Hrkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Má bakalářská práce posuzuje finanční zdraví soukromé farmy a vliv čerpání dotací při hospodaření konkrétního malého podniku na zemědělském trhu. Práce zahrnuje analýzu malého podniku v podmínkách Českého zemědělství včetně ...
  • Analýza stavu IT pracovníků na trhu práce 

   Author: Kristýna Kraftová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním stavu IT pracovníků na trhu práce v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy na základě literární rešerše českých i zahraničních autorů. Praktická část je ...
  • Analýza systému benefitů v průmyslovém podniku 

   Author: Myšková Klára; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce zkoumá poskytování zaměstnaneckých benefitů ve vybraném průmyslovém podniku. Teoretická část pojednává o odměňování zaměstnanců a poskytování zaměstnaneckých výhod. Praktická část nejprve představuje ...
  • Analýza systému odměňování ve společnosti 

   Author: Veronika Chodilová; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem motivace k práci a odměňování zaměstnanců. Cílem práce je analyzovat systém odměňování zaměstnanců ve společnosti, jejich spokojenost a vliv odměňování na motivaci k práci. V teoretické ...
  • Analýza systému řízení profesního svazu 

   Author: Tomáš Ludvík; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Teoretická část se bude věnovat definici neziskové organizace Českého svazu plaveckých sportů, rozdělením do jednotlivých sekcí a jednotlivých pozic, které mají největší vliv na chod svazu. Následně bude provedeno porovnání ...