Now showing items 1-2 of 1

    Marketing strategy, strategic marketing plan, marketing mix, situation analysis, cyber security, increasing the number of users (1)
    Marketingová strategie, strategická marketingový plán, marketingový mix, situační analýza, kybernetická bezpečnost, zvýšení počtu uživatelů (1)