Now showing items 1-2 of 1

    Communication mix, marketing mix, communication tools, promotion, segmentation of customers, targeting, planning, market analysis (1)
    Komunikační mix, marketingový mix, komunikační nástroje, propagace, segmentace zákazníků, cílení, plánování, analýza trhu (1)