Now showing items 1-1 of 1

  • Ocenění podniku Tradiční pivovar v Rakovníku a.s. 

   Author: Alžběta Hackerová; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. k 31.12.2019. V první části diplomové práce jsou popsány základní pojmy a metody, které jsou dále využity v praktické části diplomové ...