Now showing items 1-1 of 1

  • Corporate Identity vybrané společnosti 

   Author: Vainholdová Gabriela; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Dražilová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Diplomová práce "Corporate Identity vybrané společnosti" na základě rešerše literatury popisuje práci s Public Relations, firemní identitu a její jednotlivé složky, které jsou firemní kultura, komunikace, design a produkt. ...