Now showing items 1-1 of 1

  • Plán marketingové komunikace IT společnosti zaměřený na propagaci osobních počítačů 

   Author: Schmied Pavel; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Urbík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na principy a postup sestavení marketingového komunikačního mixu pro specifický produkt. V první části jsou definovány teoretická východiska této problematiky a předpoklady pro sestavení ...