Now showing items 1-10 of 10

  • Adaptace školy a pedagogických pracovníků na nutnost distanční výuky 

   Author: Markéta Strečková; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Na jaře 2020 se z důvodu pandemie Covid-19 uzavřely školy, které byly nuceny přejít na distanční výuku, která ve své třetí vlně trvá do května 2021. Oproti standardnímu fungování školství byl management této změny ponechán ...
  • Analýza inovativních digitálních platforem využitelných k propagaci 

   Author: Oldřich Kratochvíl; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Diplomová práce se bude zabývat problematikou reklamy na nových platformách dostupných v ČR. Na vybraných platformách, které budou ze sestavených parametrů určeny jako inovativní, bude provedena situační analýza, predikce ...
  • Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B 

   Author: Lukáš Löffelmann; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tématem této bakalářské práce je Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B. V první části této práce jsou objasněná teoretická témata se zaměřením na definici marketingu a vysvětlení ...
  • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů 

   Author: David Zahrádka; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je popsat faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů na trhu a navrhnout strategii pro společnost T-MAPY při zavádění nového pro-duktu na trh. V teoretické části budou nejprve tyto faktory ...
  • On-line marketing pro zprostředkování služeb 

   Author: Dominik Placr; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cílem bakalářské práce je vybudování webové prezentace pro prodejce a dovozce motocyklů. Úvodem je čtenáři přiblížena teoretická podstata základů in-ternetového marketingu a reklamy. V další části se práce věnuje praktikám ...
  • Procesní analýza a optimalizace řídících a rozhodovacích procesů ve firmě 

   Author: Jakub Lacki; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se zabývá zlepšováním procesů ve vybraném podniku za pomoci metodik Lean a Six sigma. Cílem práce je dosáhnout měřitelného zlepšení výkonnosti procesu pomocí aplikace vybraných nástrojů těchto přístupů. ...
  • Využití práce na dálku z pohledu zaměstnanců 

   Author: Kristýna Doubková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Diplomová práce se zabývá problematikou práce na dálku a jejími změnami, kterými prošla v období koronavirové pandemie. Teoretická část se zaměřuje na pojetí a využití dálkové práce, možnostmi jejího výkonu, určitými rozdíly ...
  • Zavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firmě 

   Author: Alice Vavřinová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na zavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firmě Plynovody Praha s.r.o. působící ve stavebnictví. Mým cílem je zjištění součas-ného stavu ve společnosti ...
  • Získání konkurenční výhody pomocí inovace produktu online startupové služby 

   Author: Jan Zábrodský; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Práce se zabývá popisem tvorby hodnotové nabídky online startupové služby a stanovením plánu inovace produktu a vývoje služby. Také je analyzováno konkurenční prostředí a okolí společnosti. Práce vymezuje základní teoretické ...
  • Změny komunikační strategie ZOO Praha v souvislosti s pandemií 

   Author: Alena Brožová; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá komunikační strategií příspěvkové organizace Zoo Praha a jejími změnami v důsledku pandemie koronaviru. Cílem práce je popsat a zhodnotit komunikační aktivity a kampaně, které byly vytvořeny ...