Now showing items 58-77 of 943

  • Analýza sortimentu výrobní firmy Optika Čivice,s.r.o. 

   Author: Pekařová Jana; Supervisor: Vávra Oldřich; Opponent: Sato Alexej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Analýza současného stavu a optimalizace expedičního systému ve společnosti Interiér Říčany a.s. 

   Author: Lůžek Ondřej; Supervisor: Vinš Marek; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Analýza stavu IT pracovníků na trhu práce 

   Author: Kristýna Kraftová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním stavu IT pracovníků na trhu práce v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy na základě literární rešerše českých i zahraničních autorů. Praktická část je ...
  • Analýza stávající situace společnosti Cambium Projects a návrh budoucího rozvoje 

   Author: Kloubek Michal; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Analýza systému benefitů v průmyslovém podniku 

   Author: Myšková Klára; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce zkoumá poskytování zaměstnaneckých benefitů ve vybraném průmyslovém podniku. Teoretická část pojednává o odměňování zaměstnanců a poskytování zaměstnaneckých výhod. Praktická část nejprve představuje ...
  • Analýza systému odměňování ve společnosti 

   Author: Veronika Chodilová; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem motivace k práci a odměňování zaměstnanců. Cílem práce je analyzovat systém odměňování zaměstnanců ve společnosti, jejich spokojenost a vliv odměňování na motivaci k práci. V teoretické ...
  • Analýza systému podnikového vzdělávání 

   Author: Rauer Jakub; Supervisor: Beroušek Petr; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Analýza systému řízení profesního svazu 

   Author: Tomáš Ludvík; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Teoretická část se bude věnovat definici neziskové organizace Českého svazu plaveckých sportů, rozdělením do jednotlivých sekcí a jednotlivých pozic, které mají největší vliv na chod svazu. Následně bude provedeno porovnání ...
  • Analýza trhu s elektřinou v České republice pro ČEZ, a.s. 

   Author: Zádrapa Jaroslav; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Junek Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Analýza udržitelného rozvoje mikroregionu Frýdlantsko 

   Author: Štěpánová Zuzana; Supervisor: Vodný Roman; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Účelem této diplomové práce je zpracování analýzy udržitelného rozvoje mikroregionu Frýdlantsko. V návaznosti na zhodnocení faktorů hospodářského, sociálního a environmentálního pilíře udržitelného rozvoje na území správního ...
  • Analýza úvěrů pro financování bydlení 

   Author: Kučeráková Monika; Supervisor: Radová Jarmila; Opponent: Dobrylovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vybraných personálních činností v malém podniku 

   Author: Kubištová Kateřina; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato bakalářská práce s názvem "Analýza vybraných personálních činností v malém podniku" se zabývá personální prací vybraných personálních činností ve vybraném podniku. Cílem mé bakalářské práce je odpovědět na otázku Jaké ...
  • Analýza vybraných procesů a návrh řešení informačního systému pro dílčí část podniku v oblasti biopaliv 

   Author: Martin Holeček; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kopecký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem diplomové práce je analýza vybraných podnikových procesů podniku X z oblasti biopaliv a následný návrh řešení v podobě nasazení vhodného nového informačního systému. Návrh a výběr nového informačního systému vychází ...
  • Analýza vzdělávacího projektu ve společnosti DEKTRADE a.s. 

   Author: Solanská Monika; Supervisor: Brown Lenka; Opponent: Švábenická Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Aplikace controllingového přístupu k řízení ve společnosti Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka 

   Author: Šimůnková Petra; Supervisor: Plachý Martin; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Aplikace controllingového řízení v malém podniku 

   Author: Yana Romanchuk; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Zörkler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou aplikaci controllingového řízené v malém podniku. Cílem bylo provést analýzu současného stavu podniku a navrhnou postup pro efektivnější řízení za použitím určitých metod. Výsledek ...
  • Aplikace metody Value Stream Mapping v podniku 

   Author: Ponertová Cindy; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou mapování hodnotového toku v podniku. V teoretické části je stručně představena oblast logistiky, štíhlé výroby a podrobněji pak problematika mapování hodnotového toku, ...
  • Aplikácia koučovania v manažérskej praxi 

   Author: Dubás Jakub; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Antušák Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Assessment centrum jako metoda výběru pracovníků 

   Author: Tereza Heroková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá assessment centrem jako metodou výběru zaměstnanců s cílem analyzovat využití metody assessment centrum při výběru zaměstnanců ve vybrané pojišťovací společnosti, určit možné příležitosti pro ...
  • Atraktivita zaměstnavatele 

   Author: Dufková Daniela; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Cílem této bakalářské práce je zjistit faktory atraktivity zaměstnavatele z hlediska dělnických profesí a následně doporučit, jak tyto faktory posílit. Teoretická část se soustředí na okolí podniku, analýzu makrookolí, ...