Now showing items 306-325 of 943

  • Marketingová strategie pro start-up projekt 

   Author: Procházková Šárka; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Voráčková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem diplomové práce je nastavení marketingové strategie pro vstup nové společnosti na trh. Přínosem diplomové práce je využití nastavené marketingové strategie v praxi. Přestože společnost již byla založena na jaře 2017, ...
  • Marketingová strategie RTI v Plzni 

   Author: Bozděch Jan; Supervisor: Horová Olga; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Marketingová strategie vybraného průmyslového podniku 

   Author: Radová Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Zárybnická Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této diplomové práce je analýza, vyhodnocení a doporučení marketingové strategie vybrané společnosti. Záměrem této práce je rovněž navrhnout vylepšení postupů, aby bylo možné se včas vyvarovat chyb, případně včas a ...
  • Marketingové aktivity vybraných mobilních operátorů v České Republice 

   Author: Včeláková Marie; Supervisor: Horová Olga; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Marketingový a komunikační mix města Dačice 

   Author: Škorpíková Lucie; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Veber Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce "Marketingový a komunikační mix města Dačice" se zabývá analýzou stávajícího marketingového mixu s důrazem na komunikaci ve městě Dačice. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska vztahující ...
  • Marketingový komunikační mix vybraného projektu 

   Author: Nováková Karolína; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Hanzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Náplní této diplomové práce je analýza současného komunikačního mixu, na základě, které je vytvořena nová komunikační strategie pro sportovně zaměřený projekt JSMEINLINE. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy ...
  • Marketingový mix konkrétního podniku 

   Author: Šlechta Adam; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Benešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem bakalářské práce "Marketingový mix konkrétního podniku" je analýza a popis součastného marketingového mixu podniku Synthomer a. s. Teoretická část popisuje části marketingového mixu se zaměřením na model "4P" a ...
  • Marketingový mix vybrané společnosti 

   Author: Oleksandr Hayduk; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Konderová Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu hotelu NH Prague City. Práce vyhodnocuje všechny prostředky marketingového mixu, protože pouze jejich úzké propojení může zajistit efektivní propagaci služeb zmíněného ...
  • Marketingový plán ,,piva Linie ",vyráběného v jihlavském pivovaru 

   Author: Mokrá Monika; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Marketingový plán dámského zeštihlujícího studia 

   Author: Vernerová Daniela; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Matoušů Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Diplomová práce "Marketingový plán dámského zeštíhlujícího studia" se zaměřuje na celý proces marketingového plánování. Cílem této diplomové práce bylo vytvoření marketingového plánu pro dámské zeštíhlující studio. Nejprve ...
  • Marketingový plán organizace 

   Author: Skvrnová Lucie; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Stránská Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky ohledně marketingového plánování a tvorbě marketingového plánu. V praktické části byl vytvořen marketingový plán pro vybranou organizaci. Po provedení příslušných analýz ...
  • Marketingový plán penzionu Rauschberghof 

   Author: Uhrová Eva; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření pro zdokonalení marketingové strategie rodinného pensionu Rauschberghof. Cílem práce bylo vytvořit návrh na marketingový plán. Tento návrh se specializuje zejména na taková ...
  • Marketingový plán podniku 

   Author: Jelínek Marek; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Marketingový plán pro firmu FairList s.r.o. a s ním související návrh péče o zákazníka 

   Author: Mrázková Lenka; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Kálal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Marketingový plán pro nový produkt Granny 

   Author: Slavík Marek; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Předmětem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro produkt maxitelefon Granny od společnosti Jablotron. V práci je popsána struktura a východiska pro tvorbu marketingového plánu, ze kterých se vychází při ...
  • Marketingový plán pro projekt Bianta 

   Author: Křivková Aneta; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Brada Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Diplomová práce se věnuje analýze trhu a tvorbě marketingového plánu projektu Bianta - laboratorního informačního systému pro predikci pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění u konkrétního pacienta. K tomuto účelu ...
  • Marketingový plán pro restauraci Nostalgie 

   Author: Matějková Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu pro restauraci Nostalgie pomocí analýzy podniku, zákazníků a konkurence a rozboru marketingového mixu (především Produkt, Cena, Místo, Propagace, Fyzický důkaz, ...
  • Marketingový plán pro Studentskou unii ČVUT 

   Author: Vrabčeková Monika; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-02)
   Cílem této diplomové práce s názvem "Marketingový plán pro studentskou unii ČVUT" je na základě zrealizovaného arketingového výzkumu navrhnout marketingový plán pro Studentskou unii ČVUT. V rámci marketingového plánu jsou ...
  • Marketingový plán pro uvedení na trh společnosti Druidly, Inc. 

   Author: Sixta Jiří; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Marketingový plán pro založení fitness a rehabilitačního centra 

   Author: Knapová Kristýna; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-03)
   Diplomová práce na téma "Marketingový plán pro založení rehabilitačního a fitness centra" má za cíl sestavit marketingový plán založení nového rehabilitačního a fitness centra. První část diplomové práce se zabývá teoretickým ...