Poslední příspěvky

 • Socioekonomická situace a její reflexe ve strategických plánech vybraných sídel 

  Autor: Katrin Stryhalová; Vedoucí práce: Šilhánková Vladimíra; Oponent práce: Maštálka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-03)
  Tato diplomová práce se zabývá reflexí socioekonomické situace ve strategických plánech měst Náchod, Nové Město nad Metují, Jaroměř a Broumov. Pozornost byla věnována především strategickému plánování, procesu tvorby ...
 • Analýza možných dopadů zavedení nenulové spotřební daně na tiché víno na malé a střední vinaře v Jihomoravském kraji 

  Autor: Jan Makoš; Vedoucí práce: Vymětal Petr; Oponent práce: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-03)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu možných dopadů zavedení nenulové spotřební daně na tiché víno na malé a střední vinaře v Jihomoravském kraji. Cílem práce je analýza možných ekonomických dopadů zavedení daně na ...
 • Adaptační charakteristiky modrozelené infrastruktury v Praze a Mnichově 

  Autor: Gwenda Heřmanová; Vedoucí práce: Pondělíček Michael; Oponent práce: Šilhánková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-03)
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním přístupu a možností Prahy a Mnichova k adaptaci na změnu klimatu pomocí modro-zelené infrastruktury. V první částí se zaměřuje na klimatickou změnu ve městě a její dopady. Dále ...
 • Vytvoření Project Management Center of Excellence 

  Autor: Mariia Voronkova; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Cílem této diplomové práce je provést komplexní analýzu případu implementace Project Management Centre of Excellence ve vybrané společnosti. Záměrem výzkumu je prostřednictvím zkoumání reálné případové studie identifikovat ...
 • Vývoj cen kryptoměn 

  Autor: Quoc Anh Phan; Vedoucí práce: Hřebík František; Oponent práce: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato bakalářská práce zkoumá vývoj cen kryptoměn, se zaměřením na Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH) v daném sledovaném období 2018–2023. Analýza zahrnuje historické trendy, klíčové události a faktory, které ovlivňují hodnotu ...
 • Využití metod finanční analýzy při stanovení vývoje finančního zdraví vybraného podniku 

  Autor: Anastasiya Kokoshitskaya; Vedoucí práce: Marek Petr; Oponent práce: Menzl Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím metod finanční analýzy pro hodnocení finančního zdraví společnosti Henkel ČR, lídra v oblasti spotřebního zboží a průmyslových technologií. Při použití různých finančních analýz, ...
 • Online marketing a výzkum zákaznické spokojenosti vybrané organizace 

  Autor: Phuong Anh Pham; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Nováková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato bakalářská práce zkoumá a analyzuje spokojenost zákazníků organizace společnosti MADPRG, GY Investment s.r.o. Cílem práce je poskytnout přehled o jednotlivých prvcích komunikačního mixu v online prostředí a jejich ...
 • Návrh komunikační kampaně v digitálním prostředí 

  Autor: Tereza Mershonová; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Knihová Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikační kampaně. Cílem bakalářské práce je návrh komunikační kampaně startupu v digitálním prostředí. Teoretická část práce nabízí souhrn relevantních teoretických poznatků, získaných ...
 • Vyhodnocení vlivu rozvoje cestovního ruchu na kvalitu života v regionu Slovácko. 

  Autor: Vojtěch Římský; Vedoucí práce: Maštálka Martin; Oponent práce: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Cílem této práce je vyhodnotit vliv rozvoje cestovního ruchu na kvalitu života v regionu Slovácko. Teoretická část je zaměřena na literární rešerši pojmů souvisejících s regionálním rozvojem, cestovním ruchem a kvalitou ...
 • Business plán založení, výroby a propagace vlastní značky kosmetiky 

  Autor: Ekaterina Samotes; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Jemala Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Předmětem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu pro vytvoření kosmetické značky a její následnou propagaci na trhu. K posouzení relevance podnikání v daném odvětví bude použita PEST analýza. Následovat bude ...
 • Generace Z: kulturní hodnoty a přístup k práci v multikulturním prostředí. 

  Autor: Petr Plass; Vedoucí práce: Ostapenko Galina; Oponent práce: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato bakalářská práce se snaží prozkoumat hodnoty a postoje generace Z (Gen Z) k práci a životu ve čtyřech odlišných zemích: České republice, Francii, Německu a Mexiku. S využitím pečlivě navrženého souboru 16 otázek si ...
 • Statistická analýza ekonomických veličin a jejich dopady na vznik projektových inovací v přepravě 

  Autor: Petr Dobruský; Vedoucí práce: Löster Tomáš; Oponent práce: Mužík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Diplomová práce se zaměřuje na možnost využití statistických postupů, které tvoří obecně použitelnou metodiku pro opakované hodnocení vývoje ceny ropy Brent a s tím souvisejícího vývoje objemu přepravy zboží na území ...
 • Identifikace portfolia nakupovaných dílů pro motosport a návrhy změn optimalizace procesů nákupu. 

  Autor: Veronika Maximovich; Vedoucí práce: Bronec Oldřich; Oponent práce: Kubálek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato práce se zabývá procesem nákupu v jedné automobilové společnosti. Cílem práce je připravit dodavatelské portfolio dílů pro nový firemní projekt, kategorizovat díly, analyzovat nákupní proces oddělení, identifikovat ...
 • Politická ekonomie současných hospodářských vztahů USA a EU: oblast leteckého průmyslu 

  Autor: Mariia Pozdeeva; Vedoucí práce: Klepárník Vít; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním současných politiko-ekonomických vztahu USA a EU v oblasti leteckého průmyslu. V historicko-koncepční části popsaná historie politiko-ekonomických vztahu mezi USA a EU. V první ...
 • Analýza negativních jevů na pracovišti - šikana 

  Autor: Barbora Betlachová; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Bakalářská práce se zabývá tématem negativních jevů na pracovišti, mezi které patří mobbing, bossing a staffing. Cílem práce je zanalyzovat a popsat vybrané negativní jevy vyskytující se na pracovišti. Teoretická část je ...
 • Komunikace vybraného podniku na sociálních sítích 

  Autor: Daniel Kylar; Vedoucí práce: Sadílek Tomáš; Oponent práce: Knihová Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci marketingové komunikace vybrané značky v online prostředí. Hlavním cílem je identifikovat a pochopit potřeby a preference cílové skupiny značky, zhodnotit efektivitu ...
 • Management dostupného bydlení pro mladé lidi v Praze 

  Autor: Julie Bendová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Maštálka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Bakalářská práce s názvem 'Management dostupného bydlení pro mladé lidi' se zaměřuje na problematiku dostupnosti bydlení pro mladé obyvatele, přičemž analyzuje bytové politiky a postoje k bydlení v městech Praha, Vídeň a ...
 • Podnikatelský plán na založení firmy v oblasti scavenger hunts 

  Autor: Ondřej Hadrbolec; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu, na jehož základě se autor rozhodne, zda založí firmu provozující venkovní poznávací hry v Praze. Pomocí rozsáhlé analýzy externího prostředí, která zahrnuje několik ...
 • Návrh komunikační kampaně vybrané technologické firmy 

  Autor: Yuliia Barska; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Knihová Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Práce se zabývá návrhem komunikační kampaně pro technologickou firmu specializující se na poskytování služeb v oblasti řízení IT služeb, řízení IT provozu, integrovaného řízení rizik a řízení služeb zákazníkům. Cílem práce ...
 • Studie proveditelnosti na založení kosmetického centra 

  Autor: Anastasiia Balukova; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Zadražilová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato diplomová práce se soustředí na vypracování studie proveditelnosti s důrazem na zjištění ekonomické proveditelnosti konkrétního projektu. V teoretické části jsou detailně popsány klíčové pojmy týkající se projektového ...

Zobrazit další