Now showing items 1-2 of 1

    Textbook, teaching, television technology, Secondary School of Communication Engineering, compression, JPEG, MPEG, codec (1)
    Učební text, učebnice, výuka, televizní technika, Střední průmyslová škola sdělovací tech-niky, komprese, JPEG, MPEG, kodek (1)