Now showing items 1-2 of 1

    Handicap people, employment, legislative of the Czech Republic, employment department, employer´s obligations (1)
    Osoba se zdravotním postižením, zaměstnávání, legislativa České republiky, úřad práce, povinnosti zaměstnavatele (1)