Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační strategie vybraných přepravních společností 

   Author: Zadáková Kristýna; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Červinková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato práce se zabývá vymezením pojmu komunikační strategie a jeho rolí v marketingu. Teoretická část práce popisuje nejprve marketing jako takový a všechny jeho fáze včetně komunikace. Dále jsou dopodrobna popsány jednotlivé ...
  • Vyhodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané finanční společnosti 

   Author: Zadáková Kristýna; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Paloučková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   V této bakalářské práci se zabývám hodnocením systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané finanční instituci. Zaměstnanecké benefity jsou nedílnou součástí odměňování pracovníků a také řízení lidských zdrojů. Systém ...