Now showing items 1-2 of 2

  • Pracovní listy v odborném výcviku 

   Author: Milan Lavický; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Saláková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko–odborných materiálů pro výuku. Nové učební materiály budou určeny pro žáky učebních oborů zedník.
  • Pracovní listy v odborném výcviku 

   Author: Vojtěch Helcl; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Saláková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Obsahem této bakalářské práce je tvorba pracovních listů ve výuce při oboru malíř - lakýrník. Je zaměřena na návrh didaktických materiálů pro výuku na středních odborných školách a odborných učilištích. Tyto učební materiály ...