Now showing items 1-20 of 26

  • Adaptace školy a pedagogických pracovníků na nutnost distanční výuky 

   Author: Markéta Strečková; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Na jaře 2020 se z důvodu pandemie Covid-19 uzavřely školy, které byly nuceny přejít na distanční výuku, která ve své třetí vlně trvá do května 2021. Oproti standardnímu fungování školství byl management této změny ponechán ...
  • Analýza inovativních digitálních platforem využitelných k propagaci 

   Author: Oldřich Kratochvíl; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Diplomová práce se bude zabývat problematikou reklamy na nových platformách dostupných v ČR. Na vybraných platformách, které budou ze sestavených parametrů určeny jako inovativní, bude provedena situační analýza, predikce ...
  • Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B 

   Author: Lukáš Löffelmann; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tématem této bakalářské práce je Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B. V první části této práce jsou objasněná teoretická témata se zaměřením na definici marketingu a vysvětlení ...
  • Analýza trhu se smartphony 

   Author: Jan Martinásek; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu trhu se smartphony z pohledu zákazníka a hodnotí mikroekonomické a marketingové aspekty trhu. Nejprve definuje samotný smartphone a popisuje historii jeho vzniku a vývoje. Po ...
  • Budování regionálně a sektorově limitované značky v B2C 

   Author: Daniela Brücknerová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá tématem z oblasti marketingu. V teoretické části popi-suje vybraný sektor a nástroje brand managementu využitelné pro budování značky na lokálně a sektorově omezeném trhu B2C. V praktické části ...
  • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů 

   Author: David Zahrádka; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je popsat faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů na trhu a navrhnout strategii pro společnost T-MAPY při zavádění nového pro-duktu na trh. V teoretické části budou nejprve tyto faktory ...
  • Green marketing - CSR a marketing Plzeňského Prazdroje 

   Author: Eva Soudková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá marketingem Plzeňského Prazdroje s cílem analyzovat a informovat veřejnost o jeho ekologických marketingových koncepcích a CSR aktivitách. Teoretická část uvádí základní pojmy z oblasti marketingu ...
  • Implementace lean metod v procesu řízení reklamací a stížností ve vybrané společnosti 

   Author: Tomáš Tachecí; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Diplomová práce se věnuje problematice zefektivňování procesů především se zaměřením na metody Lean, které implementuje do procesu managementu reklamací a stížností ve vybrané společnosti. Čtenáře práce seznamuje se základní ...
  • Influenceři a online marketing na sociálních sítích 

   Author: Tereza Neubergová; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se věnuje online marketingu, sociálním sítím a influencerům. V teoretické části je popsána marketingová komunikace, nástroje a výhody online marketingu, sociální sítě, influenceři a jejich dělení, ...
  • Intranet ve firmě – aktuální trendy ve firemní spolupráci 

   Author: Lenka Buriánková; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití intranetu ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska o komunikaci, jaké má formy a nástroje. Dále je vysvětlena firemní komunikace, její ...
  • Možnosti obchodování na devizových trzích v kontextu koronavirové krize 

   Author: Ondřej Dunder; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Obsahem této bakalářské práce je zhodnocení dopadu koronavirové pandemie na měnový trh. Práce si klade za cíl potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy, které napomůžou k analýze dopadu covidu-19. Následně jsou statistickými ...
  • Návrh zlepšení agilní transformace firmy v oblasti softwarového vývoje 

   Author: Michaela Rašovská; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tématem této diplomové práce je transformace z vodopádového způsobu řízení projektů na agilní přístupy, orientované na produkt. První část práce pojednává o agilitě samotné a dává ji do kontextu jednotlivých agilních rámců. ...
  • On-line marketing pro zprostředkování služeb 

   Author: Dominik Placr; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cílem bakalářské práce je vybudování webové prezentace pro prodejce a dovozce motocyklů. Úvodem je čtenáři přiblížena teoretická podstata základů in-ternetového marketingu a reklamy. V další části se práce věnuje praktikám ...
  • Procesní analýza a optimalizace řídících a rozhodovacích procesů ve firmě 

   Author: Jakub Lacki; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se zabývá zlepšováním procesů ve vybraném podniku za pomoci metodik Lean a Six sigma. Cílem práce je dosáhnout měřitelného zlepšení výkonnosti procesu pomocí aplikace vybraných nástrojů těchto přístupů. ...
  • Prognóza vývoje esportu 

   Author: Ladislav Kovář; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s videoherním trhem, přesněji esportem. V první části práce uvede čtenáře do historie videoher, kde vznikla první hra, jak se jmenovala a jak byla náročná pro tehdejší ...
  • Průzkum B2C a B2B trhu kuřecího trhu v ČR 

   Author: Tim Poláš; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Hradský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Cílem diplomové práce je provést průzkum trhu B2B a B2C kuřecího masa v Jihočeském kraji. Očekávaným přínosem je informovat firmu Jihočeská masna s.r.o. o potenciálu kuřecího masa na českém trhu v roce 2022. To firma zatím ...
  • Reklama na sociálních sítích 

   Author: Kristýna Švestková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části nástroji marketingového a komunikačního mixu, marketingovou komunikací na internetu, marketingovým výzkumem a dalšími informacemi, které jsou pro marketing a reklamu ...
  • Role marketingu na sociálních sítích 

   Author: Karolína Kasnerová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se věnuje marketingu a rolím, které má na sociálních sítích. Teoretická část obsahuje definice marketingových pojmů, vztah marketingu a internetu a také princip fungování sociálních sítí. V neposlední řadě ...
  • Stres a duševní pohoda pracovníků 

   Author: Lucie Vágnerová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá stresem a duševní pohodou pracovníků na obchodních odděleních dvou odlišných firem. Cílem práce je zjištění stresových faktorů na obchodních odděleních, zda se zaměstnavatel snaží o eliminaci ...
  • Studie proveditelnosti vybrané inovace ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Veronika Kováčová; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Cílem této diplomové práce je poskytnout prostřednictvím studie proveditelnosti zhodnocení vybrané inovace ve zdravotnickém zařízení. Vybranou inovací je obměna lineárních urychlovačů na radioterapeutickém oddělení Fakultní ...