Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců 

   Author: Hamarová Veronika; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem systému odměňování na motivaci zaměstnanců. Hlavním cílem práce je analyzování systému odměňování v malém a středním nakladatelství, posouzení jeho účinnosti z hlediska pracovní motivace ...