Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový plán vybrané organizace 

   Author: Hübnerová Kateřina; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je nazvána teoretickou a zaměřuje se na shrnutí základních znalostí nezbytných pro tvorbu marketingového plánu. Jedná se především o poznatky z oblasti situačních ...
  • Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců 

   Author: Hübnerová Kateřina; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zaměřuje na shrnutí základních poznatků z oblasti motivace, pracovní motivace a pracovní spokojenosti. V druhé části je pomocí dotazníkového šetření provedena ...