Now showing items 1-20 of 22

  • Analýza a návrhy zajišťování finančních zdrojů podniku 

   Author: Tomka Adam; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Železný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza finanční výkonnosti v podniku Interiér Říčany a.s. 

   Author: Šimůnek Martin; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Krutská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato práce provádí analýzu finanční výkonnosti v podniku Interiér Říčany, a. s. Cílem práce je zanalyzovat retrospektivní i aktuální situaci v daném podniku a navrhnout případná řešení pro zlepšení situace v rozebírané ...
  • Analýza podnikového kalkulačního systému a rozpočetnictví ve vybraném školním zařízení 

   Author: Klancová Monika; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Knoflíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční a právní aspekty fúzí akciových společností 

   Author: Drahuský Marek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza ČD Cargo, a.s. 

   Author: May Adam; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Heděnec Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza firmy Fiscalis Plzeň s.r.o. 

   Author: Krekule Jiří; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Finanční analýza IT společnosti 

   Author: Brůnová Linda; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti XY, s. r. o. Cílem je posouzení finanční situace. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecným popisem finanční analýzy, uživatelů ...
  • Finanční analýza JCDecaux, s.r.o. 

   Author: Pícha Luděk; Supervisor: Freiberg František; Opponent: May Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Předmětem mé bakalářské práce je využití finanční analýzy za účelem zhodnocení finanční situace ve společnosti JCDecaux, s.r.o. a to v období 2010 - 2014. V první části jsou zachycena teoretická východiska finanční analýzy ...
  • Finanční analýza Pivovaru Nymburk s.r.o. 

   Author: Kysela Stanislav; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat finanční situaci a postavení na trhu Pivovaru Nymburk, spol. s r.o. na základě dat z let 2010 až 2014. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje metodám finanční ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Šimsa Petr; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza podniku - Energon Dobříš, s.r.o. 

   Author: Kordule Lukáš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza podniku Knauf Praha, spol. s r.o. 

   Author: Havlíková Markéta; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-28)
   Cílem diplomové práce je posoudit a zanalyzovat finanční zdraví podniku Knauf Praha spol. s r. o. Práce je rozdělena na teoretická východiska a část analytickou. V teoretické části je vymezen význam finanční analýzy, včetně ...
  • Finanční analýza ve stavebním podniku 

   Author: Dvořák Aleš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční plánování v průmyslovém podniku 

   Author: Hadžalová Kateřina; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Vašková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení efektivnosti investice ve firmě 

   Author: Saruultugs Enkh-Uyan; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce na téma "Hodnocení efektivnosti investice ve firmě", je provést zhodnocení efektivnosti nakoupeného strojního zařízení firmou MCS Coca Cola LLC, na základě dat poskytnutých podniku. Teoretické ...
  • Inovační projekt: Finance a ceniny v retailovém podniku Ahold CZ, a.s. 

   Author: Veselý Ondřej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Junaštíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Teoretická část diplomové práce s názvem "Inovační projekt: Ceniny v retailovém podniku" se zabývá vymezením problematiky inovačního projektu zaměřeného na krátkodobý finanční majetek - ceniny v maloobchodním podniku. ...
  • Podnikatelský plán pro rozvoj existujícího podniku 

   Author: Týfová Martina; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Němcová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předmětem bakalářské práce "Podnikatelský plán pro existující podnik" je firma Energyvita, která působí na českém trhu od roku 2012. Firma se zabývá prodejem zdravé výživy a poradenstvím. Cílem bakalářské práce je sestavení ...
  • Řízení pohledávek 

   Author: Studihrad Lukáš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Obsahem mé bakalářské práce je komplexní činnost řízení pohledávek. V teoretické části popisuji postup, jak předejít vzniku rizikových pohledávek, resp. minimalizování jejich počtu. Blíže uvádím, jaké informace by si měl ...
  • Řízení pohledávek ve společnosti Kare, Praha, s.r.o. 

   Author: Střelková Katka; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářské práce se zabývá problematikou řízení pohledávek a likvidity. V teoretické části je nejprve charakterizováno řízení likvidity, na což navazuje samotné řízení pohledávek, které představuje stěžejní činnost k ...
  • Strategický plán společnosti AxFlow, s.r.o. 

   Author: Perháčová Dita; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Starkova Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)