Now showing items 1-9 of 9

  • Finanční analýza Pivovaru Nymburk s.r.o. 

   Author: Kysela Stanislav; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat finanční situaci a postavení na trhu Pivovaru Nymburk, spol. s r.o. na základě dat z let 2010 až 2014. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje metodám finanční ...
  • Finanční analýza v průmyslovém podniku 

   Author: Křehla Jakub; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou skupiny ŠKODA AUTO s hlavním sídlem společnosti v České republice, v Mladé Boleslavi. Finanční analýza bude zpracována na období čtyř let. Od roku 2010 do roku 2013. Práce je ...
  • Komparace oceňovacích postupů v účetním systému podniku dle IAS/IFRS 

   Author: Štichová Linda; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání metod oceňování skupin rozvahových položek mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS a českých účetních principů, a to prostřednictvím aplikace reálné hodnoty na ...
  • Návrh a posouzení variant pro snížení emisí hluku z podnikových činností 

   Author: Kšírová Zuzana; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Práce je zaměřena na problematiku snižování hlučnosti z průmyslových činností. Cílem této práce bylo navrhnout varianty řešení na odstranění hluku z truhlárny působící na zahrádce cukrárny. Byly navrženy tří varianty ...
  • Oceňování majetku ve vnitropodnikovém řízení 

   Author: Dvořáková Lucie; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce na téma "Oceňování majetku ve vnitropodnikovém účetnictví" se zabývá oceňováním majetku podniku. Popisuje rozdíl mezi celopodnikovým a vnitropodnikovým řízením. Základem práce je popis metod oceňování ...
  • Praktická aplikace komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

   Author: Pilecký Michal; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předmětem mé bakalářské práce je praktická aplikace komunikačního mixu ve vybrané společnosti. Svou práci budu mít zcela tradičně rozdělenou do dvou částí. V první části - teoretické, se pokusím vysvětlit problematiku všech ...
  • Projekt-Mistrovství Evropy v radiovém orientačním běhu 2015 

   Author: Šrůtová Pavla; Supervisor: Findová Šárka; Opponent: Švecová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací metodik projektového managementu na sestavení plánu neziskového sportovního projektu Mistrovství Evropy v rádiovém orientačním běhu 2015. Shrnuje teoretické pozadí řízení projektů a ...
  • Tvorba marketingového plánu pro výrobce posuvných měřidel 

   Author: Petránková Lucie; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-15)
   Diplomová práce nese název Tvorba marketingového plánu pro výrobce posuvných měřidel. Cílem této práce je zpracovat marketingový plán pro společnost SOMET CZ na základě analýzy sekundárních dat společnosti a dotazníkového ...
  • Účetnictví v neziskové organizaci 

   Author: Dospělová Adéla; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Předmětem bakalářské práce "Účetnictví neziskové organizace" je vymezení neziskového sektoru. V teoretické části rozebírám jak ziskový tak neziskový sektor a podrobněji specifikuji základní pojmy, které se týkají existence ...