Now showing items 1-1 of 1

  • Charakteristika studenta strojírenských oborů v SPŠ Příbram, SOŠ, SOU Dubno 

   Author: Eliáš Karel; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-01)
   Práce se zabývá analýzou a syntézou charakteristických znaků studenta strojírenských oborů na SPŠ Příbram a SOŠ a SOU Dubno. Tyto poznatky jsou porovnávány s obdobnou prací z roku 1988 prováděnou tamtéž. Výchozím materiálem ...