Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizácia obchodného procesu vo vybranom podniku 

   Author: Dvoranová Ivona; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Prchlíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť firme Plastkon product s.r.o. zlepšenie, ktoré zabezpečí zrýchlenie obchodného procesu. Práca je rozdelená na dve časti a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť obsahuje prehľad ...