Now showing items 1-1 of 1

  • Prognóza vývoje Internetu 

   Author: Albert Syrovátka; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Moll Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce je zaměřena na provedení prognózy vývoje internetu za pomoci scénářů možného vývoje. Nejprve je vysvětlen teoretický rámec, včetně metody plánování pomocí scénářů a PEST analýzy. Dále se čtenář může dočíst ...