Zobrazují se záznamy 100-119 z 145

  • Rozšíření projektu Spark o podporu jazyka Ruby 

   Autor: Moravčík Ondřej; Vedoucí práce: Bartoň Tomáš; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá rozšířením projektu Apache Spark o podporu jazyka Ruby. Součásti práce je také analýza různých metod serializace včetně porovnání výkonu s ostatními jazyky.
  • Řešení problému diskrétního logaritmu použitím index calculu na GPU 

   Autor: Plíšek Dominik; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Práce se zabývá možností využít grafickou kartu k urychlení jednoho kroku index calculu, algoritmu pro hledání diskrétního logaritmu. V tomto kroku je řešena rozsáhlá řídká soustava lineárních kongruencí. Práce popisuje ...
  • Řídicí software pro COMbo Ethernet Tester a jeho integrace do konfiguračního systému Netopeer 

   Autor: Čejka Tomáš; Vedoucí práce: Krejčí Radek; Oponent práce: Pospíšil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sběr dat z meteorologických stanic 

   Autor: Dittrich Slavomír; Vedoucí práce: Vít Pavel; Oponent práce: Šírek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Práce pojednává o problematice sběru, ukládání a vyhodnocování dat, získávaných z meteorologických stanic, vytvořených na platformě Arduino. Výsledkem práce je vytvoření univerzálního systému pro sběr dat. Hlavním bodem ...
  • Simulace hierarchie pamětí cache a protokolu MESIF 

   Autor: Kadlec Jan; Vedoucí práce: Kašpar Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Simulace hierarchie sdílených pamětí cache 

   Autor: Čapek Jindřich; Vedoucí práce: Kašpar Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce obsahuje implementaci hierarchie sdílených pametí cache s koherencním protokolem MOESI v simulátoru GEM5. Práce obsahuje krátký popis simulátoru GEM5 a jeho pametového systému, popis koherencního protokolu MOESI, ...
  • Simulace řešiče soustav lineárních kongruencí 

   Autor: Jahn Jiří; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulátor jádra operačního systému 

   Autor: Friedl Jan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
   Diplomová práce se zabývá úpravou záplaty Linuxového jádra Clondike verze 3.18.21 a návrhem a implementací simulátoru jádra Clondike. Díky simulátoru bude možné snadněji provádět vývoj uživatelského prostoru systému Clondike ...
  • Simulátor síťových systémů řízený textovými příkazy 

   Autor: Ďurčík Jakub; Vedoucí práce: Herout Tomáš; Oponent práce: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Práce se zabývá analýzou vybrané množiny síťových systémů konfigurovatelných pomocí textových příkazů, návrhem, implementací a testováním univerzálního simulátoru konfigurace těchto systémů, který je mimo jiné možné použít ...
  • Síťový analyzátor akcelerovaný pomocí GPU 

   Autor: Švimberský Pavel; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Blažek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Skrývání virtuálního prostředí před malwarem 

   Autor: Hradský Tomáš; Vedoucí práce: Kurtin Petr; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Cílem práce je představit počítačovou virtualizaci a její využití při analýze malwaru. Práce se zaměřuje na metody, kterými malware detekuje virtuální prostředí, na základě čehož modifikuje své chování a tím ztěžuje svou ...
  • Sledování provozu 100Gb/s síťových infrastruktur 

   Autor: Kalina Miroslav; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Obsahem této práce je návrh a následná implementace agregačního modulu pro NEMEA Framework. Výsledný modul bude umožňovat uživateli definovat pravidla pro zpracování velkého množství informací do agregovaných záznamů pro ...
  • Služba a NfSen plugin pro analýzu síťových toků pomocí sekvenčních statistických metod 

   Autor: Neumann Martin; Vedoucí práce: Blažek Rudolf; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snort plugin pro analýzu síťového provozu pomocí statistických metod 

   Autor: Keníž Michal; Vedoucí práce: Blažek Rudolf Bohumil; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá vývojem rozšíření pro opensourcový detekční systém Snort, které umožňuje využití statistických metod pro detekci síťových anomálií. Práce popisuje architekturu Snortu a možnosti jeho rozšíření. Zahrnuta ...
  • Software pro vzájemné sdílení polohy 

   Autor: Kunc Ondřej; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Současný vývoj autentizovaného šifrování a jeho použití v protokolu TLS 

   Autor: Žák Jan; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zaměřuje na přidání nové šifrovací sady s autentizovaným šifrováním do OpenSSL implementace TLS protokolu použitím EVP API. Nová šifra byla vybrána z přihlášených algoritmů do CAESAR soutěže. Nová šifrovací ...
  • Srovnání open-source systémů cloudů PaaS 

   Autor: Pulec Pavel; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie bezpečnosti kódu v infrastruktuře překladačů LLVM 

   Autor: Al-Fatla Sarmad Neamah Mohsen; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Systém konektorů pro integraci řídicích systémů 

   Autor: Hasenöhrl Pavel; Vedoucí práce: Strachota Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Systém pro evidenci podezřelých skupin síťových adres 

   Autor: Stejskalová Lenka; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá analýzou provozu jdoucího z podezřelých síťových adres a jejím rozdělováním těchto adres do skupin. Cílem práce je vytvořit systém pro evidování skupin podezřelých adres, které jsou hlášeny společně v ...