Now showing items 18-37 of 154

  • Autentizace uživatelů a správa rolí v prostředí fakultních aplikací 

   Author: Matuška Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Bílý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP 

   Author: Drhová Klára; Supervisor: Joščák Daniel; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby autentizace, autorizace a správy relací, které jsou dennodenně používány uživateli Internetu v rámci protokolu HTTP. Důraz je kladen především na bezpečnost a bezpečnostní slabiny ...
  • Automatická analýza nahlášených bezpečnostních incidentů 

   Author: Plánský Adam; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Detekční systémy na počítačových sítích detekují více bezpečnostních událostí, než je možné zpracovat manuálně. Tato práce se zabývá snížením počtu těchto bezpečnostních událostí, což pomůže bezpečnostním týmům se zpracováním ...
  • Automatická detekce podezřelého síťového provozu pomocí blacklistů 

   Author: Šuster Filip; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce se zabývá implementací sady modulů pro detekci podezřelého sí- ťového provozu pomocí veřejných blacklistů. Kromě základní detekce, která spočívá v nahlášení všech síťových toků, umožňují vytvořené moduly sledovat ...
  • Automatické nasazení aplikací v cloudu řízené modelem výkonnosti 

   Author: Kábrt Tomáš; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat soucasný stav cloudových technologií IaaS (Infrastructure as a Service), zhodnotit možnosti automatického nasazení pomocí nástroje Chef a nasazení dvouvrstvé aplikace ve složení ...
  • Automatické testování bezpečného nastavení služeb se šifrovanými protokoly 

   Author: Volek Martin; Supervisor: Blažek Rudolf Bohumil; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce se zabývá kontrolou bezpečné konfigurace služeb s vybranými šifrovanými síťovými protokoly. Součástí práce je studie kryptografických technologií běžně používaných v síťové komunikaci včetně bezpečnostních aspektů ...
  • Automatický odhad parametrů pro mitigaci DDoS útoků 

   Author: Filip Křesťan; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Cílem této práce je poskytnout automaticky generovanou informaci potřebnou pro detekci, diagnostiku a případnou mitigaci DDoS útoků popisující normální provoz v dané počítačové síti. Výsledný síťový profil, extrahovaný z ...
  • Automatizované penetrační testy v automobilovém průmyslu 

   Author: Vyleta Petr; Supervisor: Bayer Stephanie; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autonomní systém pro automatizaci a monitoring budov 

   Author: Pospíšil Daniel; Supervisor: Benáček Pavel; Opponent: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato diplomová práce se zabývá domácí automatizací. Práce diskutuje různé možnosti pro realizaci domácí automatizace, analytickou část návrhu pro popis implementace a její efektivitu s ohledem na limity pro komunikaci v ...
  • Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce 

   Author: Holec Martin; Supervisor: Petr Ivo; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na prozkoumání těch ...
  • Bezpečnost sítí GSM 

   Author: Trofimova Yelena; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bezpečnostní analýza IM Telegram 

   Author: Sušánka Tomáš; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem programu Telegram a s ním souvisejícího protokolu MTProto. Zaměřuje se především na kryptografické zázemí protokolu, zdrojový kód Android aplikace, zkoumá datový přenos a porovnává ...
  • Bezpečnostní analýza programu BestCrypt 

   Author: Souček Jakub; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Práce se zabývá bezpečnostní analýzou programu BestCrypt, který umožňuje šifrování souborů a složek na disku. Zaměřuje se na proces generování klíče z hesla, operace šifrování a dešifrování a bezpečnost programu jako takového.
  • Bezpečnostní analýza programu BestCrypt Volume Encryption 

   Author: Horňák Juraj; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou softvéru na šifrovanie zväzkov pevných diskov alebo výmenných zariadení - BestCrypt Volume Encryption. Analýza sa zameriava na bezpečnostné aspekty bootovacieho kódu aplikácie. Práca ...
  • Bezpečnostní analýza protokolu Signal 

   Author: Rubín Jan; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem protokolu Signal. Zaměřuje se především na použitou kryptografii, funkcionalitu a strukturu protokolu. Práce dále obsahuje analýzu zdrojových kódů oficiální implementace a porovnává ...
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Author: Jirkal Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Hlaváč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Author: Žentek Jan; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Hlaváč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Author: Trusina Jan; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabývá bezpečnostní analýzou běžně používané aplikace. Popisuje analýzu instalace a běhu programu, za účelem posouzení bezpečnosti aplikace. Zabývá se modelovým útokem a návrhem bezpečnostních opatření.
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Author: Rozhoň Karel; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá bezpečnostní analýzou masově využívané aplikace. Představuje svému čtenáři metody, které jsou během analýzy použity a ty pak aplikuje na danou aplikaci. Součástí této práce jsou modelové útoky na nalezené ...
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Author: Kvasnička Tomáš; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Hlavním cílem této práce je výzkum metod a sofware používaných v oblasti počítačové bezpečnosti, následovaný nezávislým posouzením zadané aplikace. Tato analýza se soustředí na potenciální bezpečnostní nedostatky. Opravdovým ...