• Autentizace uživatelů a správa rolí v prostředí fakultních aplikací 

   Autor: Matuška Martin; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Bílý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP 

   Autor: Drhová Klára; Vedoucí práce: Joščák Daniel; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby autentizace, autorizace a správy relací, které jsou dennodenně používány uživateli Internetu v rámci protokolu HTTP. Důraz je kladen především na bezpečnost a bezpečnostní slabiny ...
  • Automatická analýza nahlášených bezpečnostních incidentů 

   Autor: Plánský Adam; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Detekční systémy na počítačových sítích detekují více bezpečnostních událostí, než je možné zpracovat manuálně. Tato práce se zabývá snížením počtu těchto bezpečnostních událostí, což pomůže bezpečnostním týmům se zpracováním ...
  • Automatická detekce podezřelého síťového provozu pomocí blacklistů 

   Autor: Šuster Filip; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce se zabývá implementací sady modulů pro detekci podezřelého sí- ťového provozu pomocí veřejných blacklistů. Kromě základní detekce, která spočívá v nahlášení všech síťových toků, umožňují vytvořené moduly sledovat ...
  • Automatické nasazení aplikací v cloudu řízené modelem výkonnosti 

   Autor: Kábrt Tomáš; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat soucasný stav cloudových technologií IaaS (Infrastructure as a Service), zhodnotit možnosti automatického nasazení pomocí nástroje Chef a nasazení dvouvrstvé aplikace ve složení ...
  • Automatické testování bezpečného nastavení služeb se šifrovanými protokoly 

   Autor: Volek Martin; Vedoucí práce: Blažek Rudolf Bohumil; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce se zabývá kontrolou bezpečné konfigurace služeb s vybranými šifrovanými síťovými protokoly. Součástí práce je studie kryptografických technologií běžně používaných v síťové komunikaci včetně bezpečnostních aspektů ...
  • Automatizované penetrační testy v automobilovém průmyslu 

   Autor: Vyleta Petr; Vedoucí práce: Bayer Stephanie; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autonomní systém pro automatizaci a monitoring budov 

   Autor: Pospíšil Daniel; Vedoucí práce: Benáček Pavel; Oponent práce: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato diplomová práce se zabývá domácí automatizací. Práce diskutuje různé možnosti pro realizaci domácí automatizace, analytickou část návrhu pro popis implementace a její efektivitu s ohledem na limity pro komunikaci v ...
  • Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce 

   Autor: Holec Martin; Vedoucí práce: Petr Ivo; Oponent práce: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na prozkoumání těch ...
  • Bezpečnost sítí GSM 

   Autor: Trofimova Yelena; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bezpečnostní analýza IM Telegram 

   Autor: Sušánka Tomáš; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem programu Telegram a s ním souvisejícího protokolu MTProto. Zaměřuje se především na kryptografické zázemí protokolu, zdrojový kód Android aplikace, zkoumá datový přenos a porovnává ...
  • Bezpečnostní analýza programu BestCrypt 

   Autor: Souček Jakub; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Práce se zabývá bezpečnostní analýzou programu BestCrypt, který umožňuje šifrování souborů a složek na disku. Zaměřuje se na proces generování klíče z hesla, operace šifrování a dešifrování a bezpečnost programu jako takového.
  • Bezpečnostní analýza programu BestCrypt Volume Encryption 

   Autor: Horňák Juraj; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou softvéru na šifrovanie zväzkov pevných diskov alebo výmenných zariadení - BestCrypt Volume Encryption. Analýza sa zameriava na bezpečnostné aspekty bootovacieho kódu aplikácie. Práca ...
  • Bezpečnostní analýza protokolu Signal 

   Autor: Rubín Jan; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem protokolu Signal. Zaměřuje se především na použitou kryptografii, funkcionalitu a strukturu protokolu. Práce dále obsahuje analýzu zdrojových kódů oficiální implementace a porovnává ...
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Autor: Jirkal Martin; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Hlaváč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Autor: Žentek Jan; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Hlaváč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Autor: Trusina Jan; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabývá bezpečnostní analýzou běžně používané aplikace. Popisuje analýzu instalace a běhu programu, za účelem posouzení bezpečnosti aplikace. Zabývá se modelovým útokem a návrhem bezpečnostních opatření.
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Autor: Rozhoň Karel; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá bezpečnostní analýzou masově využívané aplikace. Představuje svému čtenáři metody, které jsou během analýzy použity a ty pak aplikuje na danou aplikaci. Součástí této práce jsou modelové útoky na nalezené ...
  • Bezpečnostní studie aplikace 

   Autor: Kvasnička Tomáš; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Hlavním cílem této práce je výzkum metod a sofware používaných v oblasti počítačové bezpečnosti, následovaný nezávislým posouzením zadané aplikace. Tato analýza se soustředí na potenciální bezpečnostní nedostatky. Opravdovým ...
  • BigCloud - backend pro veřejný cloudový systém 

   Autor: Gregor Petr; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Latýn Robert
   Cílem práce je navrhnout, implementovat a nasadit prototyp backendu cloudového systému. Tato písemná část se zabývá zejména návrhem architektury backendu a diskusí nad možnostmi jeho uskutečnění. Obsahuje také popis struktury ...