Now showing items 118-137 of 154

  • Služba a NfSen plugin pro analýzu síťových toků pomocí sekvenčních statistických metod 

   Author: Neumann Martin; Supervisor: Blažek Rudolf; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snort plugin pro analýzu síťového provozu pomocí statistických metod 

   Author: Keníž Michal; Supervisor: Blažek Rudolf Bohumil; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá vývojem rozšíření pro opensourcový detekční systém Snort, které umožňuje využití statistických metod pro detekci síťových anomálií. Práce popisuje architekturu Snortu a možnosti jeho rozšíření. Zahrnuta ...
  • Software pro vzájemné sdílení polohy 

   Author: Kunc Ondřej; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Současný vývoj autentizovaného šifrování a jeho použití v protokolu TLS 

   Author: Žák Jan; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zaměřuje na přidání nové šifrovací sady s autentizovaným šifrováním do OpenSSL implementace TLS protokolu použitím EVP API. Nová šifra byla vybrána z přihlášených algoritmů do CAESAR soutěže. Nová šifrovací ...
  • Srovnání open-source systémů cloudů PaaS 

   Author: Pulec Pavel; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie bezpečnosti kódu v infrastruktuře překladačů LLVM 

   Author: Al-Fatla Sarmad Neamah Mohsen; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Systém konektorů pro integraci řídicích systémů 

   Author: Hasenöhrl Pavel; Supervisor: Strachota Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Systém pro evidenci podezřelých skupin síťových adres 

   Author: Stejskalová Lenka; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá analýzou provozu jdoucího z podezřelých síťových adres a jejím rozdělováním těchto adres do skupin. Cílem práce je vytvořit systém pro evidování skupin podezřelých adres, které jsou hlášeny společně v ...
  • Systém pro správu zákaznické podpory 

   Author: Kocourek Jiří; Supervisor: Herzán Jan; Opponent: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením informačního systému pro zpracování vznesených požadavků na zákaznickou podporu společnosti prostřednictvím e-mailu. Obsahem textu je analýza požadavků, návrh architektury a popis ...
  • Testy interoperability technologie MPLS VPN 

   Author: Varga Gabriel; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Janeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Turris plugin pro analýzu síťového provozu pomocí statistických metod 

   Author: Krátký Marek; Supervisor: Blažek Rudolf Bohumil; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zásuvného modulu pro router vyvinutý v rámci výzkumného projektu Turris sdružení CZ.NIC, správce nejvyšši české DNS domény. Výsledný modul analyzuje síťový provoz a na ...
  • uNIC - Sjednocený přístup k NIC 

   Author: Mazák Tomáš; Supervisor: Smítka Jiří; Opponent: Ubik Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Univerzální agregační modul pro systém NEMEA 

   Author: Slabihoudek Michal; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního agregačního modulu do existujícího síťového detekčního systému NEMEA. Text práce obsahuje popis systému NEMEA včetně datových formátů využívaných pro komunikační ...
  • Univerzální NfSen plugin pro analýzu síťových toků ve statistickém systému R 

   Author: Kopp Martin; Supervisor: Blažek Rudolf; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Úpravy jádra operačního systému pro Clondike 

   Author: Rákosník Jiří; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je analýza, návrh řešení a oprava dosud známých chyb v uživatelském prostoru a v prostoru jádra operačního systému projektu Clondike. V této práci je uveden celý postup provedení opravy jednotlivých chyb ...
  • Útoky na white-box AES 

   Author: Rigot Jean-Gaël; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Využití kryptografie (šifrování) je v zabránění přístupu k datem bez příslušného oprávnění. V některých případech jsou ale šifrovací algoritmy spuštěny na neznámém zařízení, například v případě přístupu k obsahu, chráněnému ...
  • Včasné varování před problémy infrastruktury informačního systému 

   Author: Beránek Martin; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Šabata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá tématy spojenými s předpovědmi dat a analýzou příčiny závad v informačních systémech. Používá statistické metody a metody strojového učení, které mohou být použity pro předpověď závad. Tyto předpovědi ...
  • Vylepšení bezdrátové síťové infrastruktury 

   Author: Pouzar Jaroslav; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Podstatou této práce je analyzovat již existující bezdrátovou síť, posoudit její kvality a následně navrhnout a implementovat možná vylepšení. Důraz je přitom kladen nejenom na zlepšení dostupnosti a kvality služby ve ...
  • Vysokointeraktivní VoIP Honeypot 

   Author: Herych Jan; Supervisor: Herout Tomáš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytváření hloubkové mapy pro 3D zobrazení 

   Author: Lhoťan Miroslav; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   V této práci jsou popsány základy problematiky konstrukce hloubkové mapy ze stereoskopického obrazu. Dále jsou zde popsány principy čtyř algoritmů řešících tuto úlohu a jejich implementace. Implementace je realizována ...