Now showing items 1-2 of 1

    analýza bezpečnosti a funkčnosti,projekt Baletka,webový portál,penetrační testování,Ruby on Rails (1)
    security and functionality analysis,project Baletka,web portal,penetration testing,Ruby on Rails (1)