Now showing items 1-1 of 1

  • Zabezpečený tisk z mobilního telefonu s OS Android s pomocí Bluetooth 

   Author: Martin Balko; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Práca sa zameriava na návrh riešenia pre bezpečnú Bluetooth tlač pomocou Android zariadení a Raspberry Pi. Súčasťou práce je analýza existujúcich riešení, analýza technológie Bluetooth a jej bezpečnosti. Pri návrhu riešenia ...