Now showing items 89-108 of 211

  • Mobilní Aplikace QR Platba 

   Author: Průša Jakub; Supervisor: Hladík Jakub; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modul pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech 

   Author: Naňka Ondřej; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech s důrazem na škálovatelnost vlastního modulu.
  • Monitor síťového provozu v protokolu PTP 

   Author: Lhotecký Vlastimil; Supervisor: Smotlacha Vladimír; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-02)
   V této práci se zabývám návrhem a implementací programu pro monitorování síťového provozu v protokolu PTP v rámci lokální sítě v reálném čase. Důležitou informací je hlavně přesnost synchronizace času mezi monitorovanými ...
  • Monitoring sítě v cloudovém systému 

   Author: Beneš Petr; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Latýn Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Práce se zaměřuje na monitoring sítě a použití softwaru Suricata. Začátek je věnován útokům na webové aplikace. Jsou zde uvedené známé útoky jako například SQL Injection, Cross-site scripting a jiné. U každého útoku jsou ...
  • Monitorovací systémy a sběr dat v reálném čase 

   Author: Petružálek František; Supervisor: Byška Jan; Opponent: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá monitorovacími systémy a sběrem dat do těchto systémů. V teoretické části jsou rozebírány odborné termíny a principy monitorování stavu služeb a systémů, což následně slouží k seznámení s ...
  • Monitorování, sběr a vyhodnocování dat z řídících jednotek SDS Macro 

   Author: Dittrich Slavomír; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Šírek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Monitorování, zálohování a optimalizace středně velké sítě 

   Author: Skořepa Vratislav Pavel; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nahrávání VoIP hovorů kontaktního centra 

   Author: Miozga David; Supervisor: Herout Tomáš; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému pro nahrávání VoIP hovorů. Samotné nahrání hovorů je provedeno prostřednictvím proprietární funkcionality Built-in-Bridge některých koncových zařízení společnosti Cisco. ...
  • Nasazení platformy SharePoint 2013 ve firmě 

   Author: Vašák Jaroslav; Supervisor: Buben Milan; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nasazení SSO řešení 

   Author: Gajdoš Martin; Supervisor: Stegura Jiří; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Hlavným cieľom mojej práce je zaintegrovať single sign-on riešenie do existujúcej infraštruktúry firmy Ataccama Software, s.r.o. Aktuálne toto prostredie pozostáva z webových aplikácií, kde do každej sa musia užívatelia ...
  • Navigace robota na základě lokalizace zdroje zvuku 

   Author: Klinský Tomáš; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Zahradník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj na analýzu úloh časem řízeného plánovače úloh cron 

   Author: Klejch Petr; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací naplánovaných úloh časového plánovače úloh cron. Cílem této práce je vytvořit nástroj v jazyce Python, který má za úkol analyzovat a najít optimální rozložení úloh v čase.
  • Nástroj pro konfiguraci datových úložišť OS GNU/Linux 

   Author: Trefný Vojtěch; Supervisor: Podzimek Vratislav; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro správu a monitorování systému souborů ZettaByte 

   Author: Šimáček Tomáš; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou administrace souborového systému Zettabyte na operačním systému Solaris. Její součástí je popis základních struktur, vnitřních principů a administračních technik ZFS. Praktická ...
  • Nástroj pro výuku adresace počítačových sítí 

   Author: Kužel Jakub; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní aplikace, určené pro výuku adresace v počítačových sítích. Jejím cílem je také vybrat vhodný nástroj pro vytvoření grafického uživatelského rozhraní a dále nástroj ...
  • Nástroje pro monitorování síťových prvků 

   Author: Volprecht Jiří; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace API pro prediktivní modelování 

   Author: Moravčík Ondřej; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh a realizace databázové aplikace pro evidenci studentů 

   Author: Mikuš Michael; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, realizací a především konfigurací databázové aplikace pro evidenci návštěv kurzů taneční školy skrze čtečku čárových kódů s využitím .NET technologií. Čtenář je seznámen ...
  • Návrh a realizace dataloggeru se softwarovým analyzátorem 

   Author: Freitag David; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a testovací implementace datového úložiště (pro CRM účely) za použití techologie Microsoft Sharepoint Server 

   Author: Strenk Jonáš; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Příklenk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, instalací a konfigurací datového úložiště pro podporu CRM firmy z oboru pojišťovnictví za použití technologie Microsoft Sharepoint Server. Výstupem budiž nakonfigurovaná testovací ...