Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza nejčastěji používaných síťových útoků a jejich mitigace 

      Author: Stanislava Blaňková; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Černý Viktor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
      Bakalářská práce se zabývá analýzou nejčastějších síťových útoků a popisem jejich mitigace, zaměřuje se na území České republiky. Na začátku je vymezena základní terminologie a na jejím základě je následně proveden průzkum ...