Now showing items 1-1 of 1

  • Použití intervalové aritmetiky v řešičích soustav lineárních rovnic 

   Author: Stanislav Hlubocký; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce má za prozkoumat vlastnosti řešení soustav lineárních rovnic s~ne\-přesnou pravou stranou reprezentovanou pomocí náhodných veličin. Následně je porovnává s výsledky, které dává intervalová aritmetika. Výpočet ...