Now showing items 71-90 of 160

   Subject
   microcontroller diagnostic, library, UDP, microcontroller, dia-gnostic protocol transfer, Java, C++ [1]
   Mode Control Panel, Electronic Flight Instrument System, Arduino, Microsoft Flight Simulator X [1]
   Mode Control Panel, Elektronický letový informačný systém, Arduino, Microsoft Flight Simulator X [1]
   movement library [1]
   movement over terrain [1]
   MyoWare Muscle Sensor [1]
   MyoWare svalový senzor [1]
   Nao,OCR,OpenCV,Matematika,Wolfram Alpha,Výpočetpríkladov [1]
   Nao,OCR,OpenCV,Math,Wolfram Alpha,Equation solving [1]
   náhodný generátor,analogové obvody,metoda uzlových napětí,Kirchhoffovy zákony,BI-ČAO,FIT ČVUT [1]
   Newton's methond [1]
   Newtonova metoda [1]
   Ochrana před vybitím,sledovaní stavu baterie,ATmega8 [1]
   Ohybový senzor [1]
   OLED, SSD1306, ATtiny85, radio alarm clock, user interface [1]
   OLED, SSD1306, ATtiny85, radiobudík, uživatelské rozhraní [1]
   Orange Pi [1]
   Ovladač,Auto,BLE (Bluetooth Low Energy),ST (STMicroelectronics),Akcelerometr [1]
   Pitch shifting,číslicové zpracování signálu,reálný čas,nízká latence,Blackfin,BF548,krátkodobá Fourierova transformace,STFT,windowing,váhovací okno,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,banka filtrů,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,algoritmus Rollers,phase vocoder,algoritmus Ocean [1]
   Pitch shifting,digital signal processing,real time,low latency,Blackfin,BF548,Short time Fourier transform,STFT,windowing,window function,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,filter bank,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,Rollers algorithm,phase vocoder,Ocean algorithm [1]