Now showing items 204-223 of 328

  Subject
  Pitch shifting,číslicové zpracování signálu,reálný čas,nízká latence,Blackfin,BF548,krátkodobá Fourierova transformace,STFT,windowing,váhovací okno,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,banka filtrů,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,algoritmus Rollers,phase vocoder,algoritmus Ocean [1]
  Pitch shifting,digital signal processing,real time,low latency,Blackfin,BF548,Short time Fourier transform,STFT,windowing,window function,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,filter bank,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,Rollers algorithm,phase vocoder,Ocean algorithm [1]
  platforma Arduino, Arduino Esplora, Arduino Uno, vestavné systémy, edukativní materiály, programování mikrokontrolérů, open-source hardware [1]
  pohyb v terénu [1]
  polynomial code [1]
  pořízení snímku [1]
  posuvník fotografického zařízení, camera slider, fotografické příslušenství, cenová dostupnost, rozšiřitelnost [1]
  preassure [1]
  PRESENT [1]
  programové vybavení [2]
  Property surveillance, Camera trap, SMS, GSM, low-power [1]
  Přístupový systém, řídící jednotka turniketu, turniket, kontrola průchodů, propojení s pokladnou [1]
  pulse train generator [1]
  python [1]
  Raspberry Pi [4]
  Raspberry Pi,inteligentné zrkadlo,dotykový displej,LCDdisplej,periferie,zrkadlo,GPIO [1]
  Raspberry Pi,smart mirror,touchscreens,LCD screen,peripherals,mirror,GPIO [1]
  realizace pomocí hardware [1]
  realization using hardware [1]
  Reatlime system [1]