Now showing items 89-108 of 160

   Subject
   Pitch shifting,číslicové zpracování signálu,reálný čas,nízká latence,Blackfin,BF548,krátkodobá Fourierova transformace,STFT,windowing,váhovací okno,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,banka filtrů,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,algoritmus Rollers,phase vocoder,algoritmus Ocean [1]
   Pitch shifting,digital signal processing,real time,low latency,Blackfin,BF548,Short time Fourier transform,STFT,windowing,window function,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,filter bank,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,Rollers algorithm,phase vocoder,Ocean algorithm [1]
   platforma Arduino, Arduino Esplora, Arduino Uno, vestavné systémy, edukativní materiály, programování mikrokontrolérů, open-source hardware [1]
   pohyb v terénu [1]
   posuvník fotografického zařízení, camera slider, fotografické příslušenství, cenová dostupnost, rozšiřitelnost [1]
   programové vybavení [1]
   Property surveillance, Camera trap, SMS, GSM, low-power [1]
   Přístupový systém, řídící jednotka turniketu, turniket, kontrola průchodů, propojení s pokladnou [1]
   python [1]
   Raspberry Pi [2]
   Raspberry Pi,inteligentné zrkadlo,dotykový displej,LCDdisplej,periferie,zrkadlo,GPIO [1]
   Raspberry Pi,smart mirror,touchscreens,LCD screen,peripherals,mirror,GPIO [1]
   realizace pomocí hardware [1]
   realization using hardware [1]
   Reatlime system [1]
   RFID, ISO/IEC 14443, libnfc, prototyp, požičiavanie, Raspbian [1]
   RFID, ISO/IEC 14443, libnfc, prototype, borrowing, Raspbian [1]
   Robot [1]
   Robot management system,NAO robot,Arduino boards management,CTU robot laboratory,Linux,backup of robotic devices,identification of Arduino boards,SSH,udev [1]
   Robotic hand [1]