Now showing items 1-1 of 1

  • Webové rozhrání pro system analýzy videa v reálném čase 

   Author: Vladislav Khachaturian; Supervisor: Skopal Tomáš; Opponent: Lokoč Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tato diplomová práce je věnována návrhu a implementaci webového rozhraní pro systém video analytiky v reálném čase Videolytics. Hlavní cíl daného systému je extrakce, uložení a zpracování vysokoúrovňových rysů z video ...