Now showing items 1-1 of 1

    • Optimalizace sběru a vykazování informací o fyzických osobách v projektech aplikovaného výzkumu v ČR 

      Author: Kristýna Viktorová; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Buchtela David
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
      Práce se věnuje optimalizaci sběru a vykazování informací o fyzických osobách v projektech aplikovaného výzkumu v ČR. Byla provedena analýza aktuálního stavu v informačním systému Technologické agentury ČR a rozhovory s ...