Now showing items 1-1 of 1

  • Webové rozhraní pro registraci MOLLI sekvencí 

   Author: Martin Janáček; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Cílem této práce je vytvořit webové rozhraní pro již existující aplikaci, která umožňuje registraci snímků lidského srdce, které byly získány magnetickou rezonancí za užití MOLLI sekvence, a následné spočtení odhadů ECV ...