Now showing items 1-5 of 5

  • Aplikácia pre podporu výskumu biotopov rýb 

   Author: Lukáš Kozlík; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou lokálnej webovej aplikácie pre podporu a spravovanie dát výskumu biotopu rýb. Aplikácia by mala slúžit pre tím z Ústavu pre životné prostredie Karlovej Univerzity. ...
  • Informační systém pro správu projektů v architektuře mikroservis 

   Author: Sergey Dunaevskiy; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému v architektuře mikroslužeb na základě existující bakalářské práce. Cílem je přepsat původní architekturu, automaticky otestovat a zajistit ...
  • Simulace strategií spolupráce na oligopolistickém trhu coby pomůcka pro výuku ekonomických předmětů 

   Author: Martin Kluger; Supervisor: Vozárová Pavla; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Cílem práce je představit problematiku spolupráce na oligopolistickém trhu a umožnit takovou spolupráci simulovat v rámci responzivní webové aplikace. Ta umožňuje uživateli otestovat své schopnosti proti počítačem řízenému ...
  • Věnná města českých královen - Backend administrační části 

   Author: Dominik Sivák; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou nového schvaľovacieho procesu v rámci backendu projektu VMCK. Schvaľovací proces určuje postup práce pri vytváraní 3D objektov a vystupujú v ňom užívatelia ...
  • Webová aplikace pro semináře na principu hry bingo 

   Author: Martin Melichar; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce popisuje vývoj aplikace, která funguje na principu hry seminářové bingo. Teoretická část je věnována požadavkům aplikace a srovnání možných technologií k implementaci webové aplikace. V praktické části je řešen ...