Now showing items 1-2 of 2

  • Administrační rozhraní pro projekt Věnná města českých královen 

   Author: Michal Martinek; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tato práce je zaměřena na vývoj administračního rozhraní pro projekt Věnných měst českých královen. Součástí této práce je analýza funkčních a nefunkčních požadavků a případů užití. Tato práce se zaměřuje i na analýzu ...
  • Frontend administrace e-shopu 

   Author: Iuliia Evseenko; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Cílem této práce je analýza stávající aplikace pro správu e-shopů, pochopení business domény a procesů. Dalším cílem je návrh low-fidelity prototypu a jeho následná konzultace se zaměstnanci e-shopů. Dále následuje ...