Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování akustických signálů z optických senzorů 

   Author: Jakub Šedý; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Maršálek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce se zabývá klasifikací zvukových signálů získaných z optických vláken. Cíle dosahuje pomocí analýzy problému, návrhu architektury, implementace klientské a serverové aplikace. Dále se práce zabývá testováním ...