Now showing items 1-1 of 1

  • Učení domén pojmenovaných entit 

   Author: Benák Tomáš; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Diplomová práce se zabývá doménami pojmenovaných entit a možnostmi strojového učení nad nimi. Práce nejprve analyzuje problém strojového učení, zdrojů dat a dosavadních řešení. Na základě těchto analýz je navrhnuta a ...